Steppi Eurooppaan

Hankeaika

1.9.2021-31.8.2023

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämäkumppaneiden kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä ja ammatillista osaamista kansainvälisessä toimintaympäristössä. Työelämässä tapahtuva osaamisen hankkiminen kansainvälisessä toimintaympäristössä kehittää opiskelijan ja henkilöstön työelämätaitoja sekä sisäistä yrittäjyyttä.

Toimenpiteet

Hanke mahdollistaa opiskelijoiden, henkilökunnan ja työelämän edustajien kansainvälisiä liikkuvuuksia. Liikkuvuudet toteutetaan  yhteistyössä eurooppalaisten kumppaniorganisaatioiden kanssa.

Tulokset

Kansainvälisen liikkuvuusjakson  myötä opiskelijoiden ammatillinen osaaminen kasvaa, kielitaito ja rohkeus käyttää vierasta kieltä kehittyy, kulttuurien tuntemus lisääntyy ja kansainväliset työnsaantimahdollisuudet vahvistuvat.

Henkilöstön ja työelämän osalta kansainväliset liikkuvuusjaksot syventävät omaa ammatillista osaamista sekä lisäävät eri kulttuurien tuntemusta.

Hankkeen rahoittaja

Erasmus+

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa

Lisätietoja

Merja Reunanen
Opettaja Pieksämäki Merja.Reunanen@step.fi +358 400372090
Anu Thil
Opettaja Lapua Anu.Thil@step.fi +358 447566025

Seuraa somessa: Instagram