Kulttuuria kansanopistossa

Hankeaika

1.6.2022-29.2.2024

Tavoitteet

Mahdollistaa STEP-koulutuksen kansanopiston opiskelijoille osaamisen hankkiminen kansainvälisessä toimintaympäristössä. Lisätä kansanopiston erityisen tuen tarpeen opiskelijoiden monikulttuurisuustaitoja, kulttuuri- ja kielitaitoa sekä musiikin kautta vahvistaa ihmisten välistä yhteyttä.

Toimenpiteet

Kansanopiston opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kulttuuriseen ja musiikilliseen kanssakäymiseen Ruotsin ja Tanskan kansanopistojen sekä Kroatian evankelisen kirkon kanssa. Hankkeen opiskelijaliikkuvuudet toteutetaan ryhmäliikkuvuuksina.

Tulokset

Monikulttuurisuutta vahvistava toimintamalli STEP kansanopistoon.

Hankkeen rahoittaja

Erasmus+

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa

Lisätietoja

Susanna Salokannel
Koulutuskoordinaattori Kaustinen Susanna.Salokannel@step.fi +358 401320128