STEPPI yrittäjyyteen

Turun Kauppakorkeakoulun nuorille tekemän pienimuotoisen kyselyn mukaan 60% vastaajista uskoo, että yrittäjyys voisi toimia nuorille välineenä omien päämäärien saavuttamisessa. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus, Karvi on nimennyt yrittäjyyskasvatuksen yhdeksi tärkeäksi painopisteeksi ammatillisessa koulutuksessa teemalla, yrittämään oppii yrittämällä. STEP-koulutuksen lukuvuosi 2021-2022 on nimetty yrittäjyyden teemavuodeksi.

Minua havahdutti väite, että yrittäjyys voisi toimia nuorille välineenä omien päämäärien saavuttamisessa.

Voimmeko puhua yrittäjyydestä oppilaitosarjessa?

Mielestäni oppilaitosarjessa on ehkä helpompaa puhua yrittäjyyskasvatuksesta kuin yrittäjyydestä. Yrittäjyyskasvatusta on määritelty monin eri tavoin. Yksi määritelmä löytyy yhteistyökumppanimme YES-verkoston sivuilta . Yrittäjyyskasvatus on lapsille ja nuorille suunnattua kasvatusta, jonka tavoitteena on edistää myönteistä asennetta yrittäjyyteen, lisätä yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia ja kehittää yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on myös saada aikaan uutta yrittäjyyttä yhteiskunnassa. Mielestäni yksi oppilaitoksemme yhteistoiminnallinen opetusmenetelmä, tiimipedagogiikka, tukee yrittäjyyskasvatusta parhaimmillaan. Tiimipedagogiikka lisää oppijan itseohjautuvuutta ja vastuunottoa omasta oppimisestaan ja yhteisöllinen opiskelu synnyttää yrittäjämäistä toimintakulttuuria oppilaitokseen.

Näkyykö meidän oppilaitoksessamme yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus kaikilla aloilla

STEP-koulutuksessa kaikkien alojen opiskelijoilla on mahdollisuus halutessaan oppia ja opiskella yrittäjyyttä. Vapaan sivistystyön opiskelijat toimivat yhteisöllisesti ja tekevät projekteja. Ammatillisen koulutuksen kaikilla perustutkinnon opiskelijoilla on pakollinen kaikille yhteinen yrittäjyyskurssi, jolla he pohtivat omia vahvuuksiaan ja suunnittelevat liikeidean. Pieksämäen kampuksella kurssi on kokeiluluontoisesti toteutettu välillä moniammatillisissa tiimeissä ja muutamat opiskelijat ovat osallistuneet Etelä-Savon liikeideakilpailuun ja jopa voittaneetkin. Yrittäjyyskasvatuksella Elinvoimaa Etelä- Savoon -hankkeessa kehitimme valinnainen yhteisten tutkinnon kurssin yrittäjyysprojekti. Yrittäjyysprojekti -kurssilla opiskelijat voivat tiimeissä toteuttaa asiakasprojektin yhdessä työelämän kanssa sovittujen tavoitteiden mukaan. Yrittäjyysprojektikurssi on mahdollista tehdä tiimin kanssa myös verkko-oppimisympäristössämme Pinjassa. Opiskelijat tuotteistavat osaamistaan ja myös synnyttävät uusia yritysideoita valinnaisissa ammatillisissa tutkinnon osissa.

Tukevatko oppimisympäristömme yrittäjyyttä

Oppilaitoksen koko ympäristö ja avoimet oppimisympäristöt ovat käytössä. Pieksämäen kampuksella nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijat hankkivat osaamista Pieksämäen kaupungin nuorisotilassa. Puhtauspalvelualan opiskelijat hankkivat myös osaamista siivoamalla viikoittain kaupungin nuorisotilan ja tekevät työelämälähtöisiä asiakasprojekteja. Myös pop-up yritykset ovat mahdollistavat osaamisen hankkimista yrittäjyyteen kirpputori. Pedagoginen osuuskunta Aarrekampus mahdollistaa projektien rahaliikenteen ja palvelujen tarjoamisen myös yrityksille. Mielestäni työelämälähtöinen oppiminen ja työelämäprojektit lisäävät opiskelijoiden yrittäjyyskasvatuksen valmiuksia. Pieksämäen sosiaali- ja terveysalan lähihoitajaopiskelijat ovat tämän kevään käyneet Kirkkopalveluiden omassa Valona vanhusten palvelukodissa hankkimassa osaamista mm. vanhusten kohtaamiseen ja hoivatyöhön. Merja Reunanen kertookin seuraavassa blogissa lähihoitajien työvaltaisesta osaamisen hankkimisesta.

Miten voimme kehittää yrittäjyyskasvatusta tulevaisuudessa

Olen saanut olla mukana kehittämässä Pieksämäen kampuksen yrittäjyyskasvatusta ja Pieksämäellä on yhteistyössä laadittu kaikki ikäluokat kattava koko kaupungin yhteinen yrittäjyyskasvatusohjelma. Mukana opiskelijoiden yrittäjyyttä tukemassa ovat mm. Pieksämäen kaupungin elinkeinotoimi, yrittäjäjärjestöt ja yrityskummit. Järjestöistä 4H mahdollistaa nuorille matalan kynnyksen yrittäjyyden ja koulutammekin yhdessä siivousyrittäjiä kesätyöhön.

Jokaisella kampuksella on erilaiset toimintaympäristöt ja omat verkostonsa. Haastankin eri kampuksia miettimään miten ja millä tavoin voimme yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehittää yrittäjyyskasvatusta seuraavalle tasolle. Pekka Kosonen haastoi itsensä, opiskelijat ja kollegat rohkeisiin kokeiluihin opetuksen arjessa. Minä haastan Sinut rohkeisiin yrittäjyyskasvatuksen kokeiluihin. 

Kohti oikeaa yrittäjyyttä

Olen suunnattoman ylpeä Pieksämäen yrittäjyyskasvatuksen tiimistämme ja ravintola- ja cateringalan valmentavasta opettajasta. Tänä keväänä STEP-koulutuksen Pieksämäen kampukselta valmistunut kokki Nazzhat Suleiman perusti ravintolan entiseen ravintolan liiketilaan. Nazzhat teki valinnaisena tutkinnon osana yritystoiminnan suunnittelu tutkinnon osan ja liiketoimintasuunnitelman ravintolalleen. Käytimme Pieksämäen kaupungin elinkeinotoimen liiketoimintasuunnitelma pohjia, joten Nazzhatilla oli melko valmis idea jo esiteltäväksi kaupungin yritystoimelle. Saimme maistella maukkaita syyrialaisia ruokia vasta avatussa Pieksämäen uudessa ravintolassa, Ronaz Bistrossa, jossa myös Nazzhatin poika työskentelee.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savossa hanketyöryhmä Ronaz Bistrossa – ruoka maittoi.

Miten sinä voit mahdollistaa yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyskokeilut

  1. Anna opiskelijoille mahdollisuus suunnitella omaa oppimistaan ja projekteja.
  2. Rohkaistu itse ja rohkaise opiskelijoita kokeiluihin. Opiskelijan yrittäjämäinen asenne ja sisäinen yrittäjyys ovat avainroolissa yrittäjyyskasvatuksessa.
  3. Mallinna tietä ja ole itse aktiivinen työelämän suuntaan. Kuuntele työelämän toiveita projekteista, mutta anna opiskelijoiden itse valita oma polkunsa.
  4. Kurkkaa Moodlen Pinjan yrittäjyysprojektikurssi, voit hyödyntää sitä mm. eri projekteissa.

Ritva Marjanen, STEP-koulutuksen opettaja ja tiimivalmentaja Pieksämäen kampuksella.

Koulutuksiamme, joihin voit ainakin sisällyttää yrittäjyysopintoja

Hius-ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, oppisopimus
6.2.2024 – 30.5.2026
Pori
Palvelualat
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
5.2.2024
Tiedot ja hakeminen
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, parturi- kampaaja , VAIN oppisopimus
9.1.2024 – 31.5.2026
Järvenpää
Palvelualat
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
31.5.2024
Tiedot ja hakeminen
Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen Helsingissä
Helsinki
Jatkuva haku
Hakuaika päättyy
1.1.2030
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
7.8.2024 – 31.5.2026
Ruokolahti
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
31.12.2024
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
12.9.2024 – 29.5.2026
Helsinki
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
30.9.2024
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
4.9.2024 – 29.5.2026
Järvenpää
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
30.9.2024
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
12.8.2024 – 31.5.2026
Lapua
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
12.8.2024
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
2.9.2024 – 31.5.2026
Kuopio
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
15.10.2024
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
3.9.2024 – 31.5.2026
Pieksämäki
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
15.10.2024
Tiedot ja hakeminen