VASKI – vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Hankeaika

16.12.2021 – 31.12.2023

Tavoitteet

VASKI-hanke on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on tukea Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa sekä vahvistaa kestävän kehityksen ohjelmatyötä oppilaitoksissa. Pääpaino on ekologisessa kestävyydessä, mutta hankkeessa huomioidaan myös sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys.

STEP-koulutuksen erityisenä tavoitteena on integroida kestävän kehityksen tavoitteet osaksi eri koulutusalojen opetusta sekä kehittää oppimisympäristöjä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on luoda toimintatavat, joilla Kirkkopalvelujen kestävän kehityksen ohjelman sisältö, tavoitteet ja toimintatavat vakiintuvat osaksi koko oppilaitoksen toimintaa ja arvoperustaa.

Toimenpiteet

Hanke jakaantuu kahdeksaan eri teemapakettiin, joiden yhteisenä tuloksena syntyy ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta.

Hankkeen teemapaketit ovat:

  • kestävyystiekartta ja verkostokoordinointi (TP 1.)
  • viestintäkoordinointi (TP 2.)
  • johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri (TP 3.)
  • pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt (TP 4.)
  • osaamisen kehittäminen (TP 5.)
  • alueiden ja työelämän kehittäminen (TP 6.)
  • hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta (TP 7.)
  • asiantuntijatuki oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmatyöhön (TP 8.).

STEP-koulutus keskittyy hankkeessa erityisesti työpaketteihin 4 ja 8. Pedagogiikka ja oppimisympäristö -työryhmä perehtyy vertaisoppimisen kautta hankeverkoston kestävän kehityksen toimintamalleihin ja innovoi STEP-koulutukselle sopivia, uusia toimintatapoja. Lisäksi työryhmä suunnittelee tutkintokohtaista kestävän kehityksen tavoitteiden integrointia ammatillisen koulutuksen sisältöihin ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Hankkeessa huomioidaan myös työelämässä tapahtuva osaamisen hankkiminen ja toimintatapoja suunnitellaan yhdessä työelämän edustajien kanssa esimerkiksi työelämäforumeissa. Lisäksi kampuksilla järjestetään opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisiä työpajoja kestävän kehityksen toimintatapojen edistämiseksi.

Asiantuntijatukea käytetään avuksi siihen, että Kirkkopalvelujen kestävän kehityksen ohjelmasta jalostetaan helposti muistettava työkalu jokapäiväiseen toimintaan STEP-koulutuksen toiminnassa.

Tulokset

Hankkeen tuloksena PedaInno – suuntaviivoja STEP-koulutuksen pedagogiikan kehittämiseen vuosille 2020-2024 -asiakirjasta on johdettu kestävän kehityksen suunnitelma. Ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin on tehty kestävää kehitystä koskevat päivitykset. Tutkintokohtaisissa toteutussuunnitelmissa on huomioitu kestävän kehityksen toimintaperiaatteet. Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Hankkeen aikana tuotetaan suunnitelma, miten kestävyysajattelu kasvaa olemassa olevien toimintatapojen toistamisesta tulevaisuutta ennakoivaan ja toimintaamme uudistavaan suuntaan. Tarkennetaan, miten kestävän kehityksen tavoitteet pidetään elävinä, aikaansa seuraavina ja uudistuvina myös jatkossa.

Kestävän kehityksen ohjelmatavoitteiden mukaan Kirkkopalvelut haluaa edistää hyvinvointia, ympäristön elinvoimaisuutta ja kestäviä toimintatapoja yhteiskunnassa laajalti. Tämä tavoite edellyttää, että pystymme viestimään asiakas- ja sidosryhmillemme ratkaisuista, miten kestävyyshaasteisiin voidaan vastata ja edellyttää myös yhteistyökumppaneiltamme kokonaisvaltaista sitoutumista kestävyystavoitteiden edistämiseen. Tavoitteenamme on kertoa omasta toiminnastamme ja tuoda kestävän kehityksen ohjelman tulokset myös näkyville ulkoisessa viestinnässä kiinnostavalla tavalla.

Rahoittaja

Projekti on valtakunnallinen koordinaatiohanke, jonka Opetushallitus rahoittaa.

Lisätietoja

Heli Reinikainen
Asiantuntija, viestintä Kuopio Heli.Reinikainen@step.fi +358 401942128
Helena Markkanen
Hankepäällikkö Ruokolahti helena.markkanen@step.fi +358 504005084

VASKI-hankkeen kotisivut

VASKI-hankkeella on seuraavat sometilit:

Verkostokumppanit

Pääkoordinoija Sataedu, osakoordinaattoreina toimivat Perho, Sykli, Optima, LHKK ja Luovi. Hankkeessa mukana 61 ammatillista oppilaitosta.