KYVYT – toiminta-, opinto- ja työkyvyn polkujen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke työelämästä jo syrjäytyneille

Hankeaika

1.4.2019-31.5.2022

Tavoitteet

Hankkeen yhteisenä päätavoitteena on kehittää toimintakykyä edistävää sosiaalista kuntoutusta sekä osasuorituksista koostuvia opinto- ja työelämäpolkuja kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudun opinto- ja työelämästä syrjäytyneet aikuiset, joilla on vakavia päihde- ja mielenterveysongelmia ja/tai jotka elävät asunnottomuuden uhan alla.

STEP-koulutuksen erityisenä tavoitteena hankkeessa on laajennetun yhteisövalmennuksen kehittäminen ja pilotointi uusissa toimintaympäristöissä.

Toimenpiteet

Kehitetään ja pilotoidaan laajentuva yhteisövalmennus yritys- ja yhdistyskumppanien sekä hakijaorganisaation toimintaympäristöön edistämään kulttuurimuutosta ja ymmärrystä erilaisten ihmisten kanssa työskentelyyn.

Kehitetään keinoja tunnistaa kohderyhmän erityispiirteitä työelämävalmiuksien puutteissa ja tapoja joilla ne kehittyvät työyhteisöissä.

Tulokset

Laajennetun yhteisövalmennuksen myötä saadaan keinoja tunnistaa kohderyhmän erityispiirteitä työelämävalmiuksien puutteissa ja tapoja joilla ne kehittyvät työyhteisöissä.

Hankkeessa on tuotettu materiaalina Pienin askelin työelämään opas, mikä on tarkoitettu työllistymisen tueksi sekä työntekijälle että työnantajalle.

Hankkeen vaikutukset pitkällä aikavälillä:

  1. Kaikista huono-osaisimpien kuntalaisten osallisuus ja hyvinvointi ovat lisääntyneet ja elinajanodote kasvanut
  2. Työelämän ulkopuolella olevien määrä on vähentynyt
  3. Yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja ylisukupolvinen huono-osaisuus ja syrjäytyminen ovat vähentyneet
  4. Kun kaikista huono-osaisimmat kansalaiset ovat päässeet heille tarkoituksenmukaisiin ja oikea-aikaisiin toimintoihin, saadaan yhteiskunnallisia säästöjä (järjestyksenpito, oikeuslaitos, terveys- ja sosiaalipalvelut)
  5. Yhteiskunnallinen eriarvoisuus on vähentynyt

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätietoja

Seppänen Aija, opettaja
aija.seppanen@step.fi
p. 044 3588925

Sirkka Carita, koulutuspäällikkö
carita.sirkka@step.fi
p. 044 7124994

Verkostokumppanit

Hanketta hallinnoi Suomen Diakoniaopisto SDO
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy