Opettaja ja ohjaaja, kehitä osaamistasi!

Lisää osaamista koulutyöhön ja varhaiskasvatukseen

Koulumaailmassa oppimisen haasteet voivat olla moninaisia ja monimutkaisia, mutta niiden ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää. Ymmärtämällä ja tunnistamalla näitä haasteita, voit löytää tehokkaita ratkaisuja, joilla voit tukea ja auttaa oppilaita heidän koulutiellään.

Jokainen oppilas ansaitsee mahdollisuuden onnistua ja sinä voit tehdä siitä totta!

STEP-koulutus tarjoaa oppia ja osaamista opettajille ja ohjaajille

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisille, jotka johtavat tai osallistuvat aktiivisina toimijoina hankkeisiin tai kehittävät muilla tavoin työtään tavoitteellisesti.

Lue lisää kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnosta.

Erityispedagogiikan perusopinnot

STEP-kansanopiston erityispedagogiikan perusopinnot on tarkoitettu työelämässä oleville kasvatusalojen ammattilaisille. Erityispedagogiikan perusopinnot suoritetaan ryhmänohjausmuotoisesti, joka mahdollistaa opintoja suorittavalle ryhmänohjaajan ohjausta opiskelijan tarpeen mukaan. Opiskelijan tukena on myös koko ryhmä, sillä suuri osa opinnoista suoritetaan pienryhmissä tai yksilö-/paritehtävänä. Opinnot sisältävät myös paljon itsenäistä työskentelyä.

Lue lisää erityispedagogiikan perusopinnoista

Suomen kielen S2-osaaja -koulutus

29.8.-31.8.2024 | 20.-21.8. ja 25.-26.10.2024 Lapua

Alt=''''

Suomen kieltä opettelevan lapsen tukeminen vaatii suunnittelua ja työkaluja. S2-osaaja -koulutuksessa opit toiminnallisia menetelmiä, jotka helpottavat suomen kielen oppimista. Koulutuksen aikana toteutat tehtäviä, joita voit suoraan hyödyntää omassa työssäsi, kuten vuosisuunnitelman S2-toimintaan. Työskentely sisältää alustuksia, työpajoja ja keskusteluja. Tule kehittämään taitojasi ja auttamaan lapsia oppimaan suomea!

Lue lisää ja ilmoittaudu:

Nepsy-taitaja (15 op) -koulutus

Järvenpää 27.9.2024-11.1.2025 | Lapua 1.10.2024-14.1.2025 | Pieksämäki 9.10.2024-24.1.2025

Koulutuksessa opit perusasiat neuropsykiatrisista oireyhtymistä, neuromoninaisten lasten ja nuorten ohjaamisesta ja ratkaisukeskeisestä työskentelystä. Saat käytännön keinoja tukea heidän arkeaan ja vahvuuksiaan.

Koulutuspäivät sisältävät vuorovaikutteisia luentoja, käytännön harjoituksia, ryhmätyöskentelyä ja asiantuntijavierailuja. Opit käytännön valmennusmenetelmiä, joita voit heti hyödyntää työssäsi. Tule mukaan kehittämään taitojasi ja tekemään arjesta parempaa!

Koulutus on suunnattu erityisesti lastensuojelussa toimiville tai muuten tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskenteleville. Koulutuksen pohjakoulutusvaatimuksena on sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan peruskoulutus tai työkokemus kyseisiltä aloilta.

Lue lisää ja ilmoittaudu:

Tukea tuen antajille – koulutus erityisopettajille

Lapua 25.-26.9.2024 | Järvenpää 23.10.-24.10.2024 | Ruokolahti 13.11.-14.11.2024

Erityisopettajille ja oppimisen tuen hallinnosta vastaaville. Koulutuksen aiheina mm. lainsäädäntö, opetussuunnitelman perusteet ja Opetushallituksen antamat ohjeistukset, jotka liittyvät oppimisen ja koulunkäynnin tukeen.

Lue lisää ja ilmoittaudu:

Esi- ja alkuopetuksen päivät

8.-9.10.2024 Lapua

Alt=''''

Esi- ja alkuopetuksessa työskentelevät opettajat ja kasvattajat sekä oman osaamisensa kehittämisestä esi- ja alkuopetusikäisten kanssa kiinnostuneet kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset tai alaa opiskelevat. Tule kohtaamaan kollegoja ja vahvistamaan osaamistasi tärkeään työhösi pienten oppilaanalkujen kanssa!

Koulutuspäivissä pohdimme yhteenkuuluvuuden ja poissulkemisen merkitystä sekä esi- ja alkuopetuksen siirtymävaihetta. Saat työkaluja tiimioppimiseen, toiminnalliseen oppimiseen ja S2-lasten kanssa työskentelyyn. Päivien aikana on työpajoja ja toiminnallisia osuuksia, joista saat hyödyllisiä ideoita omaan työhösi. Liity mukaan ja kehity ammattilaisena!

Lue lisää ja ilmoittaudu

Ohjaajien päivät

14.-15.11.2024 Lapua

Ohjausalan ammattilainen, tule kohtaamaan kollegoja ja vahvistamaan osaamistasi tärkeässä työssäsi lasten ja nuorten parissa!

Koulutuspäivillä käsitellään vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen merkitystä, erityisesti haastavissa tilanteissa. Tutustumme neuromoninaisuuden piirteisiin ja ohjauskeinoihin sekä työturvallisuuden näkökulmiin ohjaajan työssä. Liity mukaan ja kehity ammattilaisena!

Lue lisää ja ilmoittaudu

Tunnetko STEP-koulutuksen osaamista täydentäviä koulutuksia? Tutustu!