Oppisopimuksella uutta potkua ammatilliselle uralle

Oletko joskus miettinyt alan vaihtamista? Tai onko se parhaillaan mielessäsi? Kerron innostavan tosielämän kertomuksen, jossa päähenkilönä on Minna Malmiala, joka erilaisten vaiheiden kautta toteaa nyt reilu viisikymppisenä vastavalmistuneena lähihoitajana, että nyt kaikki on vasta alkanut!

Minna on työelämässään ajautunut tilanteisiin, joissa hän on saanut oivia tilaisuuksia kehittää omaa osaamistaan. Aina muutoksen hetkellä ei ole tuntunut helpolta, mutta jälkeenpäin Minna ajattelee, että pakonsanelemat muutokset ovat olleet lopulta hänelle hyväksi ja hän on voinut iloita niistä jälkeenpäin. On hienoa, että Minna jakaa kanssamme kokemuksensa oppisopimuksella kouluttautumisesta.

Oppisopimus mahdollistaa uuden ammatin opiskelun käytännöllisesti

Minna toimi ensimmäisessä ammatissaan tekstiilihuoltajana, johon hän kouluttautui oppisopimuksella. Siitä hän opiskeli pesulateknikoksi ja perusti oman pesulayrityksen. Yhteensä pesulatyössä vierähti kaksikymmentä vuotta. Sen jälkeen Minna toimi yhdeksän vuotta päiväkodissa päiväkotiapulaisena, jossa hän samalla toimi myös työpaikkaohjaajana aikuiselle kehitysvammaiselle henkilölle. Työssä hän sai hyödyntää koulutuksensa mukaista osaamistaan, mutta samalla sai myös uutta sisältöä työhönsä. Minna koki työn kivaksi ja mielekkääksi.

STEP-koulutus ja työelämä tekevät yhteistyötä opiskelijarekrytoinnissa

Kehitysvammaisen henkilön kanssa työskentely vei Minnan omien sanojensa mukaan mennessään. Kyseisen päiväkodin toiminta tuli kuitenkin päätöspisteeseen, ja se oli määrätty purettavaksi. Samoihin aikoihin Minna törmäsi STEP-koulutuksen ilmoitukseen rekrytointi-tilaisuudesta. Tapahtumassa oli oppilaitoksen edustaja sekä työnantajien edustajia haastattelemassa mahdollisia tulevia työntekijöitä. Kyse oli palkkatyön ohessa lähihoitajan tutkinnon suorittamisesta – kouluttautumisesta oppisopimuksella. Tilaisuus tuli kuin tilauksesta. Rekrytilaisuudessa Minnalle tarjottiin useaa työpaikkaa, joista hän teki oman valinnan. Vuoden 2021 alkusyksyllä Minna aloitti kouluttautumisen lähihoitajaksi oppisopimuksella.

Oppisopimuskoulutus joustaa yksilöllisten tilanteiden mukaan

Uuden alku oli saanut vauhdikkaan sysäyksen. Valitettavasti työpaikassa ilmeni pian joitakin haasteita. Vaikka esihenkilö puuttui tilanteeseen ja käynnisti asiaankuuluvat toimenpiteet viipymättä, tilanne oli muodostunut Minnalle lannistavaksi. Alkuun Minna kävi itsensä kanssa keskustelua ja pohdiskelua: ”Eikö ala olekaan minua varten? Teenkö itse jotakin väärin? Mikä mussa on vikana? Mikä mussa ärsyttää? Enkö mä muka vain osaa? Enkö mä sovi tälle alalle?” Lopulta Minna oivalsi, että hän ansaitsee paremman alun ja että tämä työpaikka ei tässä kohtaa ollut häntä varten. Minna purki oppisopimuksen koeajalla kolmen kuukauden jälkeen ja oli yhteydessä omaan opettajaansa. Opettajaltaan Minna sai tukea ja kannustusta tilanteeseensa.

Minnalle oli jäänyt mieleen rekrytilaisuudesta positiivinen haastattelutilanne ammatillisen erityisoppilaitoksen Spesian haastattelijan kanssa, joka olisi heti ollut valmis ottamaan Minnan heille töihin oppisopimuksella. Ja niin Minna tarttui puhelimeensa ja otti yhteyttä Spesian haastattelijaan, joka muisti Minnan, ja saman tien sovittiin oppisopimuksesta. Minna ehti olla ilman oppisopimustyöpaikkaa vain viikon ajan, ja sen jälkeen opiskelu lähihoitajan tutkintoa kohti pääsi jatkumaan mielekkäästi. STEP-ammattiopiston puolelta koko oppimisprosessin ajan oli mukana opettaja. Spesialla Minnalla oli oma työpaikkaohjaaja, jolta sai ohjausta työhön liittyvissä asioissa. Minna teki oppisopimuksella töitä koulunkäynninohjaajana 30 tuntia viikossa.  ”Se tuki sitä, että jäi vielä paukkuja tehdä kouluhommiakin”.

Oppisopimuksella voit opiskella myös kesän aikana

Minnan oppisopimustyöpaikassa ei voinut suorittaa kaikkia lähihoitajan tutkintoon kuuluvia tutkinnon osia; toisin sanoin työ tai työympäristö ei sisältänyt sellaisia työtehtäviä, joilla voisi tutkinnon suorittamiseen tarvittavaa osaamista hankkia ja osoittaa. Lisäksi tämä oppisopimustyöpaikka oli oppilaitos, joka käytännössä tarkoitti sitä, että se oli kesäaikaan kiinni. Minnan opinnot kuitenkin etenivät koko ajan, sillä hän hankki kesäajoiksi toiset oppisopimustyöpaikat, jotta opinnot pystyivät katkeamatta jatkumaan.

Esimerkiksi osaamisalan valinnan kautta tuli tarve vaihtaa oppisopimustyöpaikkaa määräajaksi. Osaamisalan valinta tarkoittaa erikoistumista ammattialan tietyntyyppiseen työtehtäväkokonaisuuteen. Minnan valitsemaa mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaa ei sisällöllisesti pysty suorittamaan oppilaitosympäristössä, jossa Minna muuten teki töitä oppisopimuksella, joten näiden opintojen suorittamiseen tarvittiin toisenlainen työpaikka.

Työpaikkaohjaaja oppimisen tukena

Jokaisessa oppisopimustyöpaikassaan Minnalla oli nimetty työpaikkaohjaaja. Minna hankki osaamista työtä tekemällä ja opettajan antamia tehtäviä tekemällä ja jokaiseen tutkinnon osaan kuuluva ammatillinen osaaminen arvioitiin näytössä. Vaikka hetkellisesti työpaikan vaihtaminen voi tuntua kuormittavalta ajatukselta, Minnalla on kokemusta, että hyvän perehdytyksen saatuaan ”on helppo harjoitella työtä ja sen jälkeen hyvä lähteä tekemään näyttöä”. Hän on kiitollinen hänen kohdalleen osuneista ihanista ja osaavista työpaikkaohjaajista. Hän on saanut perusteellista perehdytystä jokaisessa oppisopimustyöpaikassaan.

Ammatillisen tutkinnon suorittamisessa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen

Minna kokee lähihoitajan tutkinnon suorittamisen olleen sujuvaa. Lähihoitajan tutkinnon suorittamisessa huomioitiin Minnan aiemmin hankittu osaaminen, jonka hän on hankkinut aiemmista töistä ja aiemmin suoritetuista koulutuksista. Aiemmin hankittua osaamista tunnistettiin ja tunnustettiin suoraan osaksi opintoja, jolloin osaamista niiltä osin ei tarvinnut enää hankkia tai osoittaa näytöissä. Tällaisella opintojen henkilökohtaistamisella Minna sai mahdollisuuden nopeuttaa tutkinnon suorittamista ja keskittyä oppimaan niitä asioita ja taitoja, joita hänellä ei vielä ollut ja joita hän tulevassa ammatissaan erityisesti tarvitsee.

Minnan elämäntilanteeseen oppisopimus oli oikea valinta

Minna sai juuri yhden vaiheen elämässään päätökseen valmistuttuaan lokakuussa 2023 lähihoitajaksi kiitettävin arvosanoin. Pakonsaneleman tilanteen edessä Minnalta löytyi rohkeutta hypätä uuteen, mitä ei muuten olisi tapahtunut. ”Kun lopullisesti varmistui, että se päiväkoti puretaan, mä ajattelin, että olen yli 50-vuotias – tämä oli nyt tässä”, Minna muistelee. ”Kun lähdin näihin opintoihin, niin tajusinkin, että hei nythän tämä vasta alkaa ja ikään kuin nyt kaikki aukee”. Minna pohtii, että näissä opiskeluiden myötä vastaan tulleissa työpaikoissa oman iän on voinut kokea eduksi. Erityisesti iäkkäämpien asiakkaiden kanssa oleminen on ollut luontevaa, kun kokemuksia ja keskustelunaiheita voi myös ammentaa omasta eletystä elämästä.

Minna pohtii myös, että näin aikuisiällä oppisopimusopiskelijana on pärjännyt myös hienosti, kun on kykyä ohjata itseään, löytää työstä ne merkittävät asiat ja on kykyä olla oma-aloitteinen. ”Ikä on tuonut ymmärrystä”, Minna muotoilee. ”Ja vaikka työvuosia ei enää välttämättä ole niin paljon, aion nauttia kaikista niistä!”, hän jatkaa ja osoittaa olemuksellaan tyytyväisyyttä nykyhetkestä ja iloista odotusta tulevaa kohtaan.

Lähihoitajan tutkinto mahdollistaa niin monenlaiseen työhön ja työtehtävään

Vaikka Minna puhuu paljon opiskelun hyvistä puolista ja sen mielekkyydestä, on hänenkin opintoihinsa sisältynyt myös haasteita. Omasta jaksamisesta on pidettävä huolta. Ja jos omassa elämässä on jotain haasteita menossa, opettajalta on saanut tukea. Minna kannustaa kaikkia muitakin pohtimaan, että jos esimerkiksi jokin työpaikka ei tunnu itsestään hyvältä, niin kannattaa vaihtaa. ”Ei nämä ole lopullisia ratkaisuja”, hän muotoilee. Jos opinnot eivät jossakin työpaikassa lähde sujumaan solmitusta oppisopimuksesta huolimatta, silloin työpaikkaa voi ja kannattaa vaihtaa.

Minna varoittaa muita opiskelua ja ammatin vaihtoa harkitsevia, että siinä on vaarana, että tutkinnon suorittamisen jälkeen jää kaipaamaan lisää uusia koulutehtäviä, joita voi tehdä vapaa-ajalla. Minnalla opiskeluinto jäi päälle ja itsensä kehittäminen tuntuu mielekkäältä. Uudet kurssit siintävät mielessä ja yhdelle on jo ilmoittauduttukin! Ja työt Spesiassa jatkuvat edelleen; oppisopimus päättyi valmistumiseen, mutta vakinainen työsuhde tästä eteenpäin turvaa työn jatkuvuutta.

Vielä kerran: paljon onnea Minnalle ja innostavia työvuosia tästäkin eteenpäin! Minnan omiin sanoihin on hyvä lopettaa: ”lähihoitajan tutkinto mahdollistaa niin monenlaiseen työhön ja työtehtävään”.

Lyhyesti oppisopimuksesta

  • Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan
  • Oppisopimuksessa opiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa. Palkkauksen perusteet määräytyvät alan työ- tai virkaehtosopimusten perusteella ja siitä sovitaan työnantajan ja opiskelijan kesken
  • Opiskelijan työaika on vähintään 25 tuntia viikossa
  • Oppisopimusopiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias
  • Opiskelun oppisopimuksella voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden

Lue lisää oppisopimuksesta STEP-koulutuksen sivuilta tai kysy lisää oppisopimuskoordinaattoreiltamme

Taina Heinikoski
työelämäasiantuntija
STEP-koulutus

Sinua voisi kiinnostaa myös: Alanvaihtoa ei kannata pelätä