Työvalmentajan ohjausosaamisella suuri merkitys vapaaehtoistyössä

Työpaikalla toimivien ohjaavien työntekijöiden rooli on yksilöiden valintoja ja erilaisia urapolkuja suunnittelevan kannalta arvokas ja keskeinen. Seurakunnissa ja vapaaehtoistyössä toimiville henkilöille työvalmentajan verkkokoulutus antaa syventävän tiedon auttaa uravalinnoissa erilaisissa elämäntilanteissa ja taustoilla olevia asiakkaita. Työvalmentajakoulutus käsittelee erilaisia työtoiminnan syitä, asiakkaan voimavarojen tunnistamista sekä kuntouttavan työtoiminnan periaatteita. Erilainen palvelujärjestelmätuntemus sekä työvalmennusmahdollisuudet sekä erilaiset toimintakyvyn arvioinnin keinot tulevat tutuksi tarkemmin. Vaikka et tekisi varsinaisesti työvalmentajatyötä on erilaisten asiakkaiden kohtaamisen ja ohjaamisen voimavarana asiantunteva tietämys asiakkaan palvelujärjestelmästä, toimintaympäristöstä, työtoiminnasta ja asiakkaan tukemisen mahdollisuudesta palveluprosessissa.

Kuvituskuva työvalmentajan koulutus

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Koulutusta työvalmentajille

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluissa työskentelevälle henkilöstölle. Koulutuksen sisältö toteutetaan suunnitellusti työnantajien esittämien koulutustarpeiden sekä tutkinnon ammattitaitovaatimusten pohjalta. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa, joten koulutukseen hakeutuvilla tulee olla alalle soveltuva pohjakoulutus ja/tai työkokemusta.

Haluatko vahvistaa osaamistasi erityisohjaajana vammaisalalla? Oletko kehitysvamma-alan toimija, joka kaipaat työsi tueksi lisätietoa kohdentuneesti kehitysvammaisuudesta ja kehitysvammaisten palveluista sekä ohjaamisesta, tukemisesta ja hoitamisesta? Kiinnostaako sinua jo olemassa olevan ammattitaidon kokoaminen, tietojen ja taitojen syventäminen erikoisammattitutkinnoksi? Tule STEP-koulutukseen suorittamaan kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto!

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon osaamisalat

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintoon kuuluu kolme osaamisalaa, joista Step-koulutuksessa toteutuvat:

  • työvalmennuksen osaamisala, tutkintonimike työvalmentaja
  • vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala, tutkintonimike vammaisalan erityisohjaaja

Työvalmennuksen osaamisala

Työvalmentajana voit toimia työvalmennuksen vastuuhenkilönä, asiantuntijana ja alan kehittämistehtävissä. Opintojen jälkeen osaat toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa.

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala

Vammaisalan erityisohjaajana osaat edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia.

Tutkinnon sisältö

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Erikoisammattitutkinto muodostuu kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta (60 osaamispistettä), osaamisalan kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (yhteensä 80 osp) sekä valinnaisesta tutkinnon osasta (40 osp). Tutustu tutkinnon perusteisiin. Lue myös tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Koulutuskokonaisuuteen voidaan yhdessä tarpeen ja kiinnostuksen mukaan valita tutkinnon osa myös toisesta tutkinnosta, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai vammaisalan ammattitutkinnosta.

Tutkinnon suorittaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Opintojen kesto on yksilöllinen.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia osaamista eri tavoin. Työelämässä voit hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellen näitä kahta joustavasti opintojen aikana. Oppisopimus edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa työpaikkaa ja työsopimusta, koulutussopimus ei edellytä työsuhdetta. Lisätietoa työelämässä oppimisesta. Lisäksi osaamista voidaan hankkia lähiopetuksessa, verkko-opintoina ja muulla sovitulla tavalla.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku.

Voit tutustua alkaviin koulutuksiimme myös koulutushaussa. Hakulomakkeen saat esille haluamasi koulutuksen kohdalta. Oppilaitoksesta otetaan yhteyttä kaikkiin hakijoihin ja tarvittaessa ohjaamme sinut aikataulultaan sopivaan ryhmään.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa koulutusmaksu on 90–500 € tutkinto, tutkinnoista ja niiden toteutuksista johtuvista eroista johtuen. Maksu voidaan suorittaa joko 1 tai 2 erässä. Maksu tai sen 1. erä suoritetaan kuukauden kuluessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen jälkeen ja mahdollinen 2. erä viimeiseen näyttöön ilmoittautumiseen mennessä.

Kysy lisää koulutuksesta

Tiippana Marja, opettaja,
marja.tiippana@step.fi
p. 040 480 6139

Liukkonen Eija, koulutuspäällikkö
eija.liukkonen@step.fi
p. 040 351 0567

Heikkonen Riikka, asiakkuuspäällikkö
riikka.heikkonen@step.fi
p. 040 528 1527