Uudet työelämäforumit käynnistyvät kampuksilla keväällä ja syksyllä 2023

Työelämäkumppaneiden ja oppilaitoksen välisen työelämäforumin tehtäväna on kehittää oppilaitoksen yhteistyötä työelämän, yritysten ja elinkeinoelämän sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tavoitteena on ennakoida ja kehittää koulutustoimintaa- ja tarjontaa työelämästä ja alueelta tulevien sisällöllisten tarpeiden ja koulutustarjonnan kysynnän mukaisesti. Yhteistyöforumissa kehitetään työelämäpedagogiikkaa ja työelämässä oppimisen käytäntöjä. Tärkeänä tavoitteena on myös käynnistää verkostosta nouseviin uusien koulutustuotteiden ja työelämäprojektien suunnittelu.

Järvenpään kampuksen steo työelämäforumin osallistujat.

Järvenpään kampuksen sosiaali- ja terveysalan työelämäforum kokoontui ensi kertaa toukokuussa. Tapaamisessa kävimme keskustelua sosiaali- ja terveysalan vetovoimatekijöistä työelämäforumin jäsenien näkökulmasta.

Kuvassa toukokuun sosiaali- ja terveysalan työelämäforumin osallistujat: Johanna Simoinen-Helenius, erityisasiantuntija, Keusote (vas.), Mervi Luukkonen, Esperi palvelukoti Kivipuisto, Eija Lyly, Mirkka Aivelo ja Aija Seppänen, STEP-koulutus sekä Teams-osallistujat Eija Ruokonen, palvelupäällikkö, A-klinikan päihdesairaala (vas.), Mikko Utecht, palvelupäällikkö, A-klinikan päihdesairaala ja Minna Kangasaho, toiminnanjohtaja, Kepa-koti.

Millä adjektiiveillä kuvaisit omaa työtäsi sosiaali- ja terveysalalla?

Sanapilvi sote-alan työntekijöiden ajatuksista työstään.

Kuvassa näkyy omasta työstä nostetut adjektiivit. Monet kokivat, että työ sosiaali- ja terveysalalla on merkityksellistä ja monipuolista, mutta myös haastavaa. Yhteisesti, kun käsittelimme kuvaa – keskustelussa korostui se, että työntekijällä täytyy olla halu aidosti kuunnella asiakasta ja välittää hänen tarpeistaan. Työn suolaksi nousi erilaisten ihmisten kohtaaminen ja niistä kumpuavat erilaiset elämäntarinat.

Kaikki työelämäforumin jäsenet haluavat rakentaa kestävää ja hyvää työelämää sosiaali- ja terveysalalla. Uudelle hallitukselle lähetetiin yhteisissä keskusteluissa toive, että vaativan ja tärkeän työn merkitys olisi vahvemmin näkyvillä  myös yhteiskunnassa ja sen päätöksissä.

Kuvassa toukokuun sosiaali- ja terveysalan työelämäforumin osallistujat: Johanna Simoinen-Helenius, erityisasiantuntija, Keusote (vas.), Mervi Luukkonen, Esperi palvelukoti Kivipuisto, Eija Lyly, Mirkka Aivelo ja Aija Seppänen, STEP-koulutus sekä Teams-osallistujat Eija Ruokonen, palvelupäällikkö, A-klinikan päihdesairaala (vas.), Mikko Utecht, palvelupäällikkö, A-klinikan päihdesairaala ja Minna Kangasaho, toiminnanjohtaja, Kepa-koti