STEP-koulutuksen toiminta Kaustisen kampuksella päättyy

Kirkkopalvelut ry käynnisti 9.10.2023 muutosneuvottelut, jotka koskivat koko henkilöstöä Valona-hyvinvoinnin henkilöstöä lukuun ottamatta. Päättyneiden muutosneuvotteluiden tuloksena Kirkkopalvelut ry on päättänyt luopua koulutustoiminnan järjestämisestä Kaustisen kampuksella.

Päätöksen perusteena on heikko taloudellinen tilanne ja vähäiset opiskelijamäärät Kaustisen kampuksella. Tämän takia STEP-koulutuksen toiminta Kaustisen kampuksella päättyy vaiheittain 31.12.2024 mennessä. STEP-koulutuksen ammatillinen koulutus on jo kokonaan siirtynyt Kokkolaan.

”Kaustisen kampus on kauniilla paikalla ja kokonaisuutena kampusalue rakennuksineen on hyvässä kunnossa, mutta alueen väestöpohja on haasteellinen. Olemme jo siirtäneet ammatillisen koulutuksen Kokkolaan, ja osa Kaustisen kampuksen henkilöistä on siirtynyt ammatillisen koulutuksen mukana Kokkolaan. Siellä opiskelijamäärät lähtivät nopeasti kasvuun. Järjestämme myös työvoimakoulutusta, ja yhteistyö Kokkolan alueen TE-toimiston henkilöstön kanssa on käynnistynyt erinomaisesti,” kertoo STEP-koulutuksen rehtori Helena Ahonen.

Kansanopiston opiskelijamäärissä vaadittavaa kasvua ei tapahtunut. Nykyisillä opiskelijamäärillä ei ole mahdollista ylläpitää Kaustisen kampuksen kiinteistöjä ja pitää kampuksella henkilöstöä.

”Ajamme kampuksen toiminnat alas vaiheittain. Meillä on joitakin sopimuskumppaneita, joiden kanssa keskustelemme tarkemmista aikatauluista,” tarkentaa Ahonen.

Toiminta Kaustisen kampuksella päättyy vaiheittain

Muutosneuvottelujen päätöksen seurauksena 7 henkilön työsuhde päättyy ja 4 henkilöä jatkaa Kokkolassa.

STEP-koulutuksen Kaustisen kampuksella on 13 työntekijää. Kampuksella on järjestetty ammatillista ja yleissivistävää koulutusta. STEP-koulutuksen koulutustoiminta Kaustisella käynnistyi 1.1.2021, kun Kaustisen Evankelinen Opisto yhdistyi STEP-koulutukseen (1.9.2021 asti Seurakuntaopisto).

Muutosneuvottelujen perusteina oli Kirkkopalvelut ry:n haastava taloudellinen tilanne, rahoituspohjan leikkaukset ja epävarmuustekijät sekä Kirkkopalvelut ry:n uudelleenorganisointi.

”Koronapandemia, inflaatio ja korkeat korot ovat iskeneet meihin kuten niin moneen toimijaan. Muutaman vuoden mittava negatiivinen käyttökate on saatava oikaistuksi, jotta voimme rakentaa turvallisesti tulevaisuutta. Muutosneuvotteluissa olemme yhdessä luottamushenkilöiden kanssa tarkastelleet erilaisia vaihtoehtoja. Ratkaisut ovat ikäviä mutta välttämättömiä.” johtaja Ilkka Mattila kommentoi Kirkkopalvelut ry:n muutosneuvotteluja.

Lisätietoja

Helena Ahonen, rehtori, STEP-koulutus, p. 040 537 0999, helena.ahonen@step.fi
Ilkka Mattila, johtaja, Kirkkopalvelut, p. 040 517 6100, ilkka.mattila@kirkkopalvelut.fi