STEP-koulutukselle uusia strategisia hankkeita

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kesän aikana myöntänyt kolmelle hankkeellemme myönteisen rahoituspäätöksen. Rahoitukset ovat osa ammatillisen koulutuksen strategirahoitusta. Hankkeissa pureudutaan digitaalisuuden johtamiseen ja osaamisen, tietojohtamisen ja oppimisvalmiuksien kehittämiseen.

Rahoituspäätökset ovat seuraaviin kehittämisalueisiin:​

Digitaalisuuden johtaminen ja osaamisen kehittäminen
a) Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa
b) Digitaalisten sisältöjen kehittäminen osana opetusta ja oppimista

Tietojohtamisen kehittäminen
a) Tiedon laadun varmistaminen
b) Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmien (HOKS) laadun kehittäminen​

Oppimisvalmiuksien kehittäminen, OPVA-opinnot 
a) OPVA-opintojen toteuttamisen malli
b) Kielitietoinen opetus, selkokieli ​

Kaikki kehittämishankkeet ovat verkostohankkeita, joissa on mukana noin 75 eri koulutuksen järjestäjää. Hankkeiden kesto on vuoden 2023 loppuun.

Parhaillaan organisoimme hankkeita STEP-koulutuksessa sisäisesti ja rekrytoimme mm. verkkopedagogiikan kehittäjän.

Lisätietoja

Soili Lehtiniemi, koulutusjohtaja, strateginen kehittäminen, p. 040 748 1223, soili.lehtiniemi@step.fi

Tiina Parkkinen, ammatillisen koulutuksen johtaja, p. 040 727 8777, tiina.parkkinen@step.fi

Helena Markkanen, hankepäällikkö, p. 050 400 5084, helena.markkanen@step.fi