Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Hankeaika

1.8.2019-30.6.2022

Tavoitteet

Hankkeen yleistavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja –kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymisiä jatkokoulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen. Yrittäjyyskasvatuksen avulla edistetään opiskelijoiden laaja-alaista yrittäjyysosaamista. Alueellisen yhteistyön lisääminen ja vahvan verkoston muodostaminen yrittäjyyskasvatuksen teemassa on yksi hankkeen päätavoitteista

Konkreettisina tavoitteina on

  1. yrittäjyyskasvatuksen polun rakentaminen kaikkiin alueen kuntiin. Kuntien poluista muodostuu Etelä-Savon laajuinen yrittäjyyskasvatuksen polku
  2. muodostaa vahva alueellinen yrittäjyyskasvatusverkosto

Toimenpiteet

  1. Nuorten ja yritysten kanssa järjestetyt yrittäjyyskasvatustapahtumat
  2. ”Yrittämään oppii yrittämällä” -yrittäjyyden toimenpiteet opiskelijoille
  3. Opettajien koulutus
  4. Yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun luominen ja mallinnus.

Tulokset

  1. Hankkeen oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen ja sitä kautta työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittyminen
  2. Opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysosaaminen sekä kiinnostus yrittämiseen kasvaa
  3. Opettajien yrittäjyyskasvatusosaaminen lisääntyy ja yhteistyö eri koulutusasteiden välillä kasvaa
  4. Etelä-Savon yrittäjyyskasvatuksen polku.

Hanketta toteutetaan YES Etelä-Savo brändin alla, jolloin hankkeelle saadaan valtakunnallista näkyvyyttä ja tukea osana YES-verkostoa

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Verkostokumppanit

Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti
Etelä-Savon Koulutus Oy
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, hankkeen hallinnoija

Lisätietoja

Marjanen Ritva, opettaja
ritva.marjanen@step.fi
p. 040 7063723