Hyvä johtaminen luo hyvinvointia ja onnistumista

Hyvä johtaminen on keskeinen tekijä työyhteisön menestyksessä ja hyvinvoinnissa. Hyvällä johtamisella lisäät työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista, positiivinen ja kannustava ilmapiiri luo hyvinvointia. Hyvä johtaja tukee ja arvostaa työntekijöitä. Hyvin johdettu tiimi palvelee asiakkaita tavalla, joka parantaa asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. Rakenna luottamusta ja tunnista työntekijöidesi vahvuudet kehittämällä omaa johtamistasi.

Alt='''

Positiivinen ja rohkea johtaminen – lähiesihenkilötyön ammattitutkinto verkkokoulutuksena 

Lähiesihenkilötyön koulutuksemme kehittää johtamis- ja esihenkilökykyjäsi tavoitteellisesti ja konkreettisesti. Käytännönläheisissä koulutuksessamme oppiminen sidotaan suoraan työhösi ja organisaatiosi strategisiin tavoitteisiin.  

Lähiesihenkilötyön ammattitutkinto tarjoaa erinomaisen osaamisperustan lähijohtamiseen. Koulutuksemme sisältää valmennusta esihenkilötyösi kehittämiseen ja kokemusten jakamiseen muiden ammattilaisten kanssa. Pääset osoittamaan taitojasi käytännön työtehtävissä ja saat virallisen tutkintotodistuksen, joka vahvistaa osaamisesi ja avaa uusia uramahdollisuuksia. 

STEP-ammattiopistossa voit suorittaa työelämässä arvostettuja tutkintoja, osallistua avoimiin koulutuksiin ja seminaareihin tai tilata yrityksellesi räätälöityjä, työelämälähtöisiä valmennuksia ja koulutuksia. 

Kenelle tutkinto sopii? 

Lähiesihenkilötyön ammattitutkinto on ihanteellinen niille, jotka aloittavat lähiesihenkilöntehtävissä tai jo toimivat niissä. Se sopii erinomaisesti työryhmien, tiimien, osastojen, palveluyksiköiden tai vastaavien lähiesihenkilöille, työnjohtajille, vetäjille sekä heidän sijaisilleen. Jos olet innokas kehittämään esimiestaitojasi ja haluat suorittaa arvostetun lähiesimiestyön ammattitutkinnon, tämä koulutus on sinua varten. 

Koulutuksen suorittaminen edellyttää, että voit tehdä esihenkilötehtäviä koulutuksen aikana. 

Lisätietoja 

Tuulikki Harju-Hytönen
Opettaja JÄRVENPÄÄ Tuulikki.Harju-Hytonen@step.fi +358 405296615

Hyvä johtaminen tuo menestystä ja hyvinvointia – johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto verkkokoulutuksena 

Haluatko onnistua paremmin johtamisessa? Kaipaatko lisää työkaluja strategian, organisaatiokulttuurin, asiakkuuksien, talouden ja osaamisen johtamiseen? Haluatko oppia tunnistamaan omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi? Liity arvostettujen johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittajien joukkoon ja kehitä itseäsi uudelle tasolle! 

Kenelle tutkinto sopii? 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on sinua varten, jos haluat kehittää johtamisosaamistasi ja saada uusia näkökulmia johtamiseen. Tämä tutkinto tarjoaa arvokkaita työkaluja, jotka vievät johtamistaitosi uudelle tasolle, olipa toimialasi mikä tahansa. Tutkinnon suorittaminen edellyttää käytännön työtehtäviä, joissa voit osoittaa osaamisesi ja toteuttaa vaadittavat näytöt. Tämä on tilaisuutesi kasvaa johtajana ja saavuttaa uusia urahuippuja! 

Lisätietoja 

Tuomas Rouvila
opettaja Järvenpää tuomas.rouvila@step.fi +358 405597109

Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstötyön ja johtamisen opintokokonaisuus (18 op) 

Haaveiletko henkilöstötyöstä ja johtamisesta ja tarvitset tukea osaamisesi kehittämiseen? Haluatko opiskella yliopisto-opintoja työn ohessa, mutta et yksin? Tule sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattuun koulutukseen opiskelemaan henkilöstötyötä ja johtamista joustavasti työn ohessa, kannustavan vertaisryhmän ja asiantuntevien opettajien tuella! 

Opiskele esihenkilötyötä ja johtamista sosiaali- ja terveysalalla STEP-kansanopiston ja Jyväskylän avoimen yliopiston yhteistyössä tarjoamassa koulutuksessa. Suoritettuasi opinnot voit hakea Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon näyttöihin. 

Opinnot kerryttävät opintopisteitä, joilla voit hakea väyläopintojen kautta yliopistotutkintoa. Koulutus on avoin myös muille sosiaali- ja terveysalan johtamisesta kiinnostuneille. Jatko-opinnot eivät ole edellytys eikä koulutus takaa opiskelupaikkaa yliopistossa. Lue lisää koulutuksesta 

Ryhmänohjauskerrat ja opintojen suorittaminen alkaa lähipäivällä 17.9.2024 valitsemallasi kampuksella. Seuraavat lähiopintokerrat ovat tammikuussa 2025. Aikaa opintojen suorittamiseen on 30.6.2025 saakka. 

Kenelle tutkinto sopii? 

Opintokokonaisuus on erinomainen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle, joka työskentelee esihenkilönä tai suunnittelee kouluttautumista esihenkilötehtäviin. 

Lisätietoja 

Anne Hautala
koulutuspäällikkö Lapua anne.hautala@step.fi +358 404808964

Hae johtamiskoulutuksiimme 

Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 18 op
17.9.2024 – 31.7.2025
Järvenpää (Monimuotokoulutus)
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Osaamista täydentävät koulutukset
Hakuaika päättyy
10.9.2024
Tiedot ja hakeminen
Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 18 op
17.9.2024 – 31.7.2025
Lapua (Monimuotokoulutus)
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Osaamista täydentävät koulutukset
Hakuaika päättyy
10.9.2024
Tiedot ja hakeminen
Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 18 op
17.9.2024 – 31.7.2025
Pieksämäki (Monimuotokoulutus)
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Osaamista täydentävät koulutukset
Hakuaika päättyy
10.9.2024
Tiedot ja hakeminen
Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 18 op
17.9.2024 – 31.7.2025
Ruokolahti (Monimuotokoulutus)
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Osaamista täydentävät koulutukset
Hakuaika päättyy
10.9.2024
Tiedot ja hakeminen
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
17.9.2024 – 30.5.2025
Verkkokoulutus
Kauppa ja hallinto
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Hakuaika päättyy
29.9.2024
Tiedot ja hakeminen
Positiivinen ja rohkea johtaminen
17.9.2024 – 30.11.2025
Verkkokoulutus
Kauppa ja hallinto
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Hakuaika päättyy
25.9.2024
Tiedot ja hakeminen