Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

19.01.2022 — 16.12.2022
Hakuaika:
28.10.2021 — 28.10.2022
Järvenpää
Kasvatus- ja ohjausala
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Tutkinto: Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Osaamisalat: Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala,Perhepäivähoidon osaamisala,Romanityön osaamisala,Kasvatuksen osaamisala,Ohjauksen osaamisala, Perhepäivähoidon osaamisala, Romanityön osaamisala, Kasvatuksen osaamisala, Ohjauksen osaamisala
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Hinta: 450 €
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Koulutus soveltuu alalle aikoville tai niille, joilla on jo aiempaa koulutusta ja työkokemusta ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä.

Koulutuksen kuvaus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto antaa sinulle osaamista toimia moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä tietoa yhteiskunnan palvelujärjestelmien toiminnasta. Alalla tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten ohjauksen ja tuen tarpeet.

Lähiopetus iltaisin klo 16.30-20.30

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/5116903

Laajuus

Laajuus osaamispiste: 150
Lisätietoa:
lehtori, opinto-ohjaus
Riikka Tassi

+358449063233
lehtori
Kathy Metsälä
kathy.metsala@step.fi
+358447124986