Aikuisten perusopetus

10.01.2022 — 17.12.2023
Hakuaika:
05.10.2021 — 27.02.2022
Järvenpää
Yleissivistävä koulutus
Perusopetus
Valintahaastattelu: 08.12.2021
Toteuttaja: STEP-opisto
Kieli: suomi
Hinta: maksuton

Kohderyhmä

Seuraava ryhmä aloittaa tammikuussa 2022. Haku on nyt auki.

Aikuisten perusopetus, eli ensisijaisesti oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus, on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi maahanmuuttaja, jolla ei ole riittävää pohjakoulutusta omasta maastaan. Aikuisten perusopetuksessa voi myös korottaa perusopetuksen arvosanoja tai suorittaa vain osan perusopetuksesta.

Alkuvaiheeseen valittavilta edellytetään lukutaitoa. Alkuvaiheesta päättövaiheeseen siirtyminen edellyttää riittäviä opiskeluvalmiuksia.

Kielitaidon lähtötaso päättövaiheeseen
suullinen vähintään A2.1
kirjallinen vähintään A2.1

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on peruskoulun oppimäärän (aikuisten perusopetus) suorittaminen tai aineopinnot.

Koulutus jakaantuu alku- ja päättövaiheen opintoihin. Opinnot alkuvaiheessa kestävät tyypillisesti yhden vuoden ja päättövaiheessa noin 2 vuotta riippuen opiskelijan lähtötasosta ja etenemisnopeudesta.

Opinnoissa huomioidaan opiskelijan osaamistaso ja luodaan opiskelijalle henkilökohtainen opintopolku, jossa opinnot etenevät oman taitotason mukaisesti.

Opinnot alku- ja päättövaiheessa muodostuvat peruskoulun ala- ja yläkoulun sisältöjen kaltaisesta tarjonnasta. Opiskeluajassa yksilölliset erot voivat olla suuria.

Opiskelun ajankohta
Opetusta on arkisin noin 5–6 tuntia päivässä.

Valinnat
Hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Kustannukset
Koulutus on opiskelijoille maksuton. Koulutukseen sisältyy myös maksuton opiskelijalounas koulupäivinä.

Lisätietoa:
erityisopettaja
Eva Uronen

+358401906944
lehtori
Eija Lyly
eija.lyly@step.fi
+358401464943