Yhteistyöstä ratkaisuihin – kouluttautumisvaihtoehtoja työpaikkaohjaajille

Halu vapaaehtoisesti auttaa toista onnistumaan ja voimaan hyvin työyhteisössä. Pysähtyminen toisen ihmisen äärelle, hänen sanomattomien, ehkä jopa tiedostamattomien toiveiden äärelle. Yhdessä toistemme kanssa kohtaamisissa voidaan löytää tarpeille sanat ja muodostaa tarpeet toiveiksi. Asioiden toiveiksi asettaminen merkitsee askelta siihen suuntaan, että asioihin tartutaan löytääksemme niihin ratkaisuja. Ratkaisukeinojen löytäminen vaatii useimmiten yhteistyötä. Harvoin kukaan yksin pääsee mahtaviin tuloksiin, vaan kyllä paras tulos tehdään yhdessä toistemme kanssa.

Mikä paras tulos sitten on? Sen voi määritellä jokainen itse omien tarpeiden ja kokemusten mukaisesti. Itse kuitenkin kiteyttäisin parhaan tuloksen olevan sitä, että jokainen voi saada kokemuksen huomatuksi tulemisesta ja äänensä kuuluviin saamisesta, voidaan kokea tyytyväisyyttä, iloa, tuntea itsensä merkitykselliseksi ja kokea olonsa turvalliseksi.

Sivusin kirjoituksessani ratkaisujen löytämisen merkitystä. Ongelmat ja haasteet ovat tehty ratkaistavaksi. Jos olemme avoimina, voimme nähdä haasteet. Jos haasteen kohdattuammekin pysymme avoimina sekä itsellemme ja mahdollisesti toisillemme, voimme mennä kohti ehkä hankalaksikin koettua asiaa ratkaisun avaimet taskussamme. Vielä tässä vaiheessa emme tiedä millainen avain saa ongelman aukeamaan. Avaimen me luomme yhdessä. Yllätyitkö? Kaikki eivät tee tiimityötä, kaikki eivät edes pyri siihen, toisilla työ vain sattuu olemaan hyvin itsenäistä. Väitän kuitenkin, että avoin vuorovaikutus toisen ihmisen kanssa saa ajatukset järjestykseen, synnyttää uusia ideoita ja tuottaa ilontunteita.

Meillä STEP-koulutuksessa halutaan tehdä avointa yhteistyötä työelämän kanssa. Meille toimiva työelämä on yhtä tärkeää kuin työelämässä toimiville työntekijöille itselleenkin.

Autamme työyhteisöjä onnistumaan

Koulutuksen kehittäminen siihen suuntaan, mitä työelämä on sanoittanut, auttaa meitä koulutuksen tarjoajana onnistumaan omassa haasteessamme.

Olemme keränneet työelämässä toimivilta työpaikkaohjaajilta kokemuksia opiskelijoiden ohjaamisesta, siinä ilmenevistä haasteista ja onnistumisista. Alalle opiskelevat ovat mahdollisesti niitä tulevia työntekijöitä. Elämme vaihetta, jossa useilla aloilla työvoimapula aiheuttaa monenlaisia haasteita.

Yksi haasteista on mahdollisuus osallistua itsensä kehittämiseen lisäkoulutusten avulla. Koska itsensä kehittäminen on parhaimmillaan antoisaa, saamme ilolla todeta, että STEP-koulutuksella on pian tarjota erilaisia kouluttautumismuotoja työpaikkaohjaajille opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin työelämän tarpeet huomioiden. Koulutuksen kehittäminen siihen suuntaan, mitä työelämä on sanoittanut, auttaa meitä koulutuksen tarjoajana onnistumaan omassa haasteessamme. Mutta vähintäänkin yhtä merkittävää on saada auttaa muita onnistumaan. Meillä on halu auttaa toisia onnistumaan, ja yhteistyö työelämän kanssa auttaa meitä löytämään sen oikean avaimen. Avaimen, jolla me kaikki saamme onnistua.

Haluamme lausua ison kiitoksen työelämälle! Työelämässä toimiville työntekijöille on tulossa pelillisesti toteutettua koulutusta, jossa on huomioitu työelämästä nousseet toiveet ja tarpeet. Työpaikkaohjaajille, jotka auliisti jakavat omaa osaamistaan ja haluavat ohjata opiskelijaa löytämään ammatillisen työskentelyn tavat. Koulutuksen tarjonnassa tulemme huomioimaan osallistumisen vaivattomuuden, innostavan ja pelillisin elementein rikastetun oppimisympäristön.

Lähtisitkö kulkemaan interaktiiviselle polulle, jossa voit kehittää osaamistasi askel askeleelta. Sellainen, jonka materiaaleihin ja teemoihin voi palata aina uudestaan silloin, kun se tuntuu ajankohtaiselta. Vai halutaanko kenties teidän työyhteisössänne kokeilla uutta tapaa kouluttautua työpaikkaohjaajana toimimiseen, ja kokeilla pakopelityyppistä toiminnallisempaa ja yhteisöllistä tapaa syventää osaamistaan. Onnistutaanko yhdessä löytämään sopivat ”avaimet”, joilla ”lukot” aukeavat? Pelillinen toteutus tapahtuu sähköisesti yhdessä edeten joko työpaikallanne, oppilaitoksen tiloissa tai jossain muussa yhteisesti sovitussa paikassa. Toisiko tämä virkistystä työyhteisöönne, ehkäpä.

Seuraile ilmoituksiamme tulevista koulutuksista.

Yhteistyössä, yhdessä työssä, yhteisessä työssä – siinä on voimaa ja vaikutusta!

Taina Heinikoski
työelämäasiantuntija
STEP-koulutus

Rohkeutta ja taitoja moninaisuuden kohtaamiseen työelämässä – MODia työpaikkaohjaajille -koulutus
2.5.2024 – 3.5.2024
Järvenpää
Työpaikkaohjaaja- ja työelämäarvioijakoulutukset
Hakuaika päättyy
28.4.2024
Tiedot ja hakeminen
Työpaikkaohjaajakoulutus maahanmuuttaneiden opiskelijoiden työpaikkaohjaajille
23.5.2024 – 23.5.2024
Verkkokoulutus
Työpaikkaohjaaja- ja työelämäarvioijakoulutukset
Hakuaika päättyy
23.5.2024
Tiedot ja hakeminen
Työpaikkaohjaajakoulutus: näyttö ja arviointi
5.4.2024 – 5.4.2024
Verkkokoulutus
Työpaikkaohjaaja- ja työelämäarvioijakoulutukset
Hakuaika päättyy
5.4.2024
Tiedot ja hakeminen