Työpaikkaohjaajana moninaistuvassa ja suvaitsevassa työyhteisössä

Nostan hattua työelämän tekijöille, jotka tukevat ja ohjaavat opiskelijan matkaa ammattiin. He tekevät sen työelämän ollessa murroksessa: Monilla aloilla on työvoimasta pulaa ja uusia tulevia osaajia tarvitaan kuumeisesti. Ammatillinen kouluttautuminen tapahtuu paljolti oikeilla työpaikoilla oikeita työtehtäviä tekemällä ja työpaikkaohjaajien ohjaamana. Maahanmuuttajien ja työvoimapoliittisen maahanmuuton määrä on kasvussa ja se näkyy myös työpaikoilla ammattiin opiskelevien maahanmuuttaneiden opiskelijoiden määrän lisääntymisenä sekä moninaistuvina työyhteisöinä.

Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja moninaisuuden rikkaus

Esimerkiksi uutisia lukiessa voi huomata, että yhteiskunnallinen eriarvoisuus on noussut keskusteluun. Voisitko sinä liittyä keskusteluun mielessäsi oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja moninaisuuden rikkaus? Nämä ovat asioita, joihin meidän jokaisen tulisi omalta osaltamme kääntää huomiotamme. Miten voimme toimia näiden edistämiseksi suomalaisessa työelämässä, oppilaitoksissa ja yhteiskunnassa? Se, miten suhtaudumme uusiin asioihin, toisiin ihmisiin ja itsellemme vieraaseen, on hyvin yksilöllistä. Miten sinä toimit, oletko utelias vai varautunut?

Millaista rohkeutta vaaditaan, että voimme avoimesti lähestyä erilaisuutta, itselle vierasta ja moninaisuutta?

Yksilöllisyys, kuten esimerkiksi temperamentti, vaikuttaa siihen, miten reagoimme uuteen, mutta siihen vaikuttaa myös aiemmat kokemuksemme, tietomme ja oletuksemme. Myös ympäristön asenteilla on vaikutusta. Se, että luulemme tietävämme, johdattaa meitä lähes poikkeuksetta harhaan. Luulot näet melkein aina jossain vaiheessa osoittautuvat vääriksi. Tämä johtaa siitä, että ihmisellä on luontainen tarve luokitella asioita ja ihmisiä omiin lokeroihin, esimerkiksi ihonvärin, kielen, iän tai pukeutumisen perusteella. Kun pystymme asettelemaan omissa mielissämme asioita “omiin lokeroihin”, se luo meissä turvaa. Mutta entäpä jos tämä toimintamalli aiheuttaakin lopulta kanssaihmisissä eriarvoisuudentunnetta ja jopa turvattomuutta? Millaista rohkeutta vaaditaan, että voimme avoimesti lähestyä erilaisuutta, itselle vierasta ja moninaisuutta? Ennakkoluulottomuus ei olekaan välttämättä ihan itsestään selvä juttu.

Suomalainen yhteiskunta on rakentunut suomalaisten normeihin ja tapoihin, joiden jäljet voivat viedä pitkälle historiaan.

Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden arvo on siinä, että meillä on mahdollisuus laajentaa omia näkemyksiämme, saamme kehittää itseämme ja kehittyä, saamme mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla ja mahdollisesti myös paremmin. Esimerkiksi työpaikoilla eri kulttuureista tulleet ihmiset olisi tarpeen nähdä voimavarana, sillä työpanoksensa lisäksi he tuovat työn tekemisen tapaan ja koko työyhteisöön uusia näkemyksiä ja käytänteitä. Mahtavaa on voida huomata kuinka samasta asiasta toinen henkilö voi ajatella toisella tapaa, ja se että hänen tapansa ajatella tuokin itseasiassa arvokkaita näkökulmia myös minulle – en vain ollut itse hoksannut ajatella niin. Suomalainen yhteiskunta on rakentunut suomalaisten normeihin ja tapoihin, joiden jäljet voivat viedä pitkälle historiaan. Jotkin tavat saattaisivat siis tarvita päivitystä.

Tunnistatko sinä, mikä on eriarvoista kohtelua?

Me ihmiset olemme erilaisia. Meillä jokaisella on erilaisia vahvuuksia. Näiden vahvuuksien esiin saamiseksi tarvitsemme toisinaan toisen ihmisen apua. Yhteentörmäyksiä syntyy usein juuri siitä syystä, että käsityksemme asioista ovat erilaisia. Tarvitaan keinoja ja työvälineitä, joilla onnistumme yhdistämään nämä erilaiset käsitykset, saavuttamaan ymmärrystä ja löytämään uudenlaisia suuntia työntekoon, eri kulttuurista tulevien opiskelijoiden ohjaamiseen työpaikalla ja ylipäänsä ihmisten väliseen yhteistyöhön. Myös rasismiin ja syrjintään on jokaisen puututtava. Rasismi ja syrjintä ovat eriarvoiseen kohteluun johtavaa asenteellista toimintaa. Oleellista on tiedostaa miten voimme tunnistaa rasistisen toiminnan piirteitä ja miten voimme osaltamme olla luomassa suvaitsevaa ympäristöä.

Samalla, kun tässä nostamme hattua työpaikkaohjaajille, kuljemme työpaikkaohjaajien, työelämän ja opiskelijoiden kanssa matkaa rinnakkain. Haluamme edistää kehitystä tarjoamalla koulutusta ja tukea jokaiselle osapuolelle. Tässä muutama nosto, joista voit napata itsellesi ajankohtaisia poimintoja:

  • OPAS kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen sosiaali- ja terveysalan työpaikkaohjaajille, lataa opas. Oppaan tavoitteena on tarjota tukea työpaikkaohjaajille opiskelijoiden työelämässä oppimisen ohjaamiseen! (linkki)

Taina Heinikoski
työelämäasiantuntija
STEP-koulutus