Terveisiä STEP-koulutuksen opiskelijakunnan seminaarista

STEP-koulutuksen opiskelijakunnan syysseminaari järjestettiin 14.9.-15.9.2022 . Paikan päälle Helsingin Pasilaan oli kokoontunut opiskelijaedustus Järvenpäästä, Ruokolahdelta, Pieksämäeltä, Kuopiosta, Lapualta sekä isäntä toimipaikka Helsingistä. Kaksipäiväisen seminaarin aikana opiskelijat pääsivät ryhmäytymään, tapasivat laatupäällikkö Katja Virran, kävivät tutustumassa Porkkalankadulla Helsingin toimipaikkaan ja opiskelijakunnan kattohallitus järjestäytyi.

Opiskelijakuntaan STEP-koulutuksessa kuuluvat kaikki meidän opiskelijamme kampukseen, toimipaikkaan tai alaan katsomatta. Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. Opiskelijayhdistystä kuullaan ja opiskelijat voivat vaikuttaa kaikessa opiskelijan asemaa oleellisesti koskevissa päätöksissä.

Jokaisella STEP-koulutuksen kampuksella sekä Helsingin ja Kuopion toimipaikoissa opiskelijatoiminta on opiskelijoiden näköistä. Tärkeintä on, että jokaisella meidän opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa. Joillain paikkakunnilla toiminnan käynnistyminen ottaa enemmän aikaa, toisilla aktiiviset toimijat löytyvät ihan itsestään!

Ville Nordstöm, opiskelijatoiminnan koordinaattori

Keskiviikkona aloitimme tutustumisella, opiskelijoiden lisäksi paikalla oli myös henkilökunnan edustajia. Laatupäällikkö Katja Virran kanssa pääsimme tutustumaan AMIS-palautekyselyn tuloksiin, sekä kommentoimaan kehitteillä olevaa välipalaute-kyselyä. Kävimme läpi myös tänä syksynä käynnistynyttä häirintäyhdyshenkilö- eli HÄSY-toimintaa ja pohdimme yhdessä, miten ja missä tilanteissa HÄSYihin voi olla yhteydessä. Iltapäivällä kävimme kääntymässä Helsingin toimipaikassa Porkkalankadulla Ruoholahdessa.

Torstaina opiskelijakunnan kattohallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa keskusteltiin opiskelijoiden blogien tuottamisesta, opiskelijatoiminnan budjetista ja kuultiin kampuksien kuulumisia Samalla vaihdettiin ideoita toiminnasta, jota opiskelijakunta voisi järjestää. Kattohallituksen puheenjohtajaksi valittiin Helsingin toimipaikan nuoriso- ja yhteisöohjaaja opiskelija Markus Orko ja varapuheenjohtajaksi Ruokolahden kampuksen nuoriso- ja yhteisöohjaaja opiskelija Nicolas Raskila.

Väistyvä Opiskelijannan kattohallituksen puheenjohtaja Maria Haukilehto onnittelee seuraajaansa Markus Orkoa.

Vastavalittu Kattohallituksen puheenjohtaja totesi seuraavaa:

”Syysseminaarissa, kattohallituksen kokouksessa tuli ilmi useamman toimipaikan, toimipisteen ja kampuksien tilojen sekä opetusresurssien puute. Kävimme myös amispalautteita läpi. Niiden mukaan opettajien toiminta koetaan pääosin hyväksi, mutta ikävä kyllä joillakin opiskelijoilla on kokemus opettajan eriarvoisesta ja epäammattimaisesta käytöksestä. Jokaisen opiskelijan soisi saavan kokemuksen kunnioittavasta ja tasapuolisesta kohtelusta.

Mielestäni esille tulleet asiat ovat huolestuttavia, mutta juuri sitä varten meillä opiskelijakuntatoimintaa onkin, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan viihtyvyyteensä sekä ajankohtaisiin ongelmiin. Kokonaisuudessaan seminaari oli hyvin järjestetty ja nyt uusi hallitus pääsee innokkaana ja hyvin eväin käynnistelemään toimintaa.”

Orko kertoi odottavansa tulevaa puheenjohtajakauttaan innokkaana.

Ville Nordström

Opiskelijatoiminnan koordinaattori

STEP-koulutus