Suomen kielen koulutus maahanmuuttajille STEP-koulutuksessa

Slava Ukraina! Nämä sanat kaikuivat STEP-koulutuksen Lapuan kampuksella 24.8.2022 Ukrainan kansallispäivänä. Juhlistimme ukrainalaisten kansallispäivää kakkukahveilla. Kuuntelimme myös Ukrainan kansallislaulun, jonka ukrainalaiset opiskelijamme meille riemukkaasti lauloivat.  

Ensimmäinen ukrainaisille suunnattu suomen kielen kurssi alkoi STEP-koulutuksen Lapuan kampuksella toukokuussa 2022. Se oli lyhyt viiden viikon kesäkurssi. Elokuussa suomen kielen opiskelu jatkui kotoutumiskoulutuksena. Koulutuksen aloitti noin 40 opiskelijaa päiväkoulutuksena kahdessa ryhmässä. Lisäksi alkoi myös työssäkäyville tarkoitettu suomen kielen verkkokurssi iltaisin. Marraskuun alussa opiskelijajoukko kasvoi entisestään: uusi päiväryhmä kotoutumiskoulutuksessa ja uusi iltaverkkokurssi aloitti suomen opiskelun.

Tuemme opiskelijoita hakeutumaan koulutukseen tai työelämään

Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on suomen kielen oppimisen lisäksi sopeutuminen ja integraatio suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Pyrkimyksenä on, että opiskelija löytäisi oman paikkansa Suomessa jatkokoulutuksen tai työllistymisen kautta.

Kotoutumiskoulutuksessa opiskellaan pääasiassa suomea, mutta myös yhteiskunta- ja työelämätietoutta. Opiskeluihin kuuluu myös digikurssi sekä koulutustietoutta. Yksi osa työelämätietoutta on työssäoppimisjakso, jonka aikana opiskelija pääsee testaamaan jo oppimaansa kielitaitoa käytännössä ja myös oppimaan uutta. Samalla opiskelija tutustuu suomalaiseen työelämään. Kotoutumiskoulutukseen sisältyy myös opiskelijaa tukeva ohjaus.

Onko suomi tosiaan vaikea kieli oppia?

Suomen kieli on vaikea kieli oppia. Vai onko? Onko tämä pelkkä myytti? Suomen kieltä pidetään perinteisesti vaikeana kielenä oppia, koska se on erilainen kieli. Suomen kieli kuuluu eri kielikuntaan kuin esimerkiksi venäjä tai englanti. Tästä johtuen kielen rakenteet ovat erilaisia. Sanaston oppimiseksi pitää tehdä paljon työtä, koska sanastossa ei juurikaan ole yhtäläisyyksiä toisten kielten kanssa.

Kielen oppiminen on sosiaalista ja yhteisöllistä toimintaa. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa: kieltä opitaan sitä käyttämällä. Aikuinen kielenoppija poimii itselleen opetuksesta ne kielenainekset, joita hän tarvitsee omassa elämässään eri viestintätilanteissa. Suomen kielen opiskelussa käydään läpi varsinkin opiskelijan arkielämään ja lähipiiriin kuuluvia aiheita. Lisäksi käsitellään työelämä- ja yhteiskuntaosaamisen sisältöjen opiskelussa tarvittavaa sanastoa. Pyrimmekin tekemään parityönä ja pienissä ryhmissä harjoituksia, joissa opiskelijat puhuvat ja käyttävät suomen kieltä. Aihepiirejä laajennetaan ja syvennetään opintojen edetessä.

Puhutaan suomea!

Jos naapurissasi asuu maahanmuuttaja tai hän on työkaverisi, pysähdy hetkeksi ja kysele kuulumisia tai vaikkapa ihmettele päivän säätä hänen kanssaan. Ja tee se suomen kielellä!

Moni suomen oppija kertoo, että suomalaiset tarjoavat heille kommunikointikieleksi englantia, kun he huomaavat, että toisella on työlästä puhua suomea. Olemmeko kenties niin kohteliaita, että haluamme helpottaa keskustelua vaihtamalla kielen englanniksi? Vai olemmeko kärsimättömiä ja haluamme, että keskustelu sujuu nopeasti ja tehokkaasti? Vaatii aikaa, vaivaa ja mielikuvitustakin, että keskustelu onnistuu vajavaisella suomen kielen taidolla.

Kun keskustelun kielenä on suomi, tuemme samalla kielen oppimista ja suomen opiskelija pääsee käyttämään jotakin juuri opittua kielen ainesta käytännössä ja samalla etenee omassa kotoutumisprosessissaan. Jos naapurissasi asuu maahanmuuttaja tai hän on työkaverisi, pysähdy hetkeksi ja kysele kuulumisia tai vaikkapa ihmettele päivän säätä hänen kanssaan. Ja tee se suomen kielellä!

Tarja Orajärvi ja Mirva Sikanen
opettajat
STEP-koulutus

Koto-koulutuksen osallistujia Lapuan kampuksella.