Megatrendit ja ammatillinen osaaminen

Oletko miettinyt, miten osaamista kehitettäisiin tulevaisuuden megatrendit huomioiden? Niin ja mitä ne megatrendit olivatkaan? Sitra julkaisi tammikuussa 2023 selvityksen megatrendeistä. Selvityksen mukaan megatrendit ja ratkaistavat haasteet sekä toisaalta myös mahdollisuudet ovat seuraavat:

  1. Luonto – Luonnon kantokyky murenee/Ekologinen jälleenrakennus
  2. Ihmiset – Hyvinvoinnin haasteet kasvavat/Kokonaisvaltainen hyvinvointi
  3. Valta – Demokratian kamppailu kovenee/Vahva luottamus ja osallisuus
  4. Teknologia – Kilpailu digivallasta kiihtyy/Reilu digimaailma
  5. Talous – Talouden perusta rakoilee/Korjaava ja uusintava talous 

Oletteko käyneet työyhteisössänne keskustelua, miten tulevaisuuden megatrendit näkyisivät varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, vammaistyössä, sairaanhoidossa, mielenterveys- ja päihdetyössä tai ikääntyvien hoidossa? Koskevatko megatrendit työtämme? Mitä päivittäisiä valintoja voisimme tehdä jo nyt, jotka olisivat tukemassa tulevaisuuskuvien muokkautumista mahdollisuuksien suuntaan?

Koulutus on yksi keino herätellä ajattelua ja uudistaa toimintaa ennakoiden megatrendejä. Miten voisimme jo nyt huomioida luontoa paremmin? Arkisissa teoissa ja valinnoissa sekä tietysti kun olemme asiakkaan äärellä. On kyseessä sitten lapsi, huoltaja, nuori, aikuinen tai seniori. Mitä pieniä tekoja voisimme vielä kirkastaa ja edistää yhdessä? Mitä vihreä siirtymä tarkoittaa minun työssäni ja meidän työyhteisössämme?

Kannustammeko toisiamme huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan jokainen itselleen ominaisella tavalla? Vai luommeko siitäkin suorituksen?

Entäs ihmisten hyvinvointi? Miten työhyvinvointi? Mikä tuottaa työssä jaksamista? Osoitammeko omalla esimerkillä, että omasta hyvinvoinnistaan kannattaa ja tulee huolehtia? Onko meillä työyhteisö, jossa iloitsemme toistemme onnistumisista ja nähdään virheet oppimisen mahdollisuutena? Kannustammeko toisiamme huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan jokainen itselleen ominaisella tavalla? Vai luommeko siitäkin suorituksen? Onko toimintaamme ohjaavat esteet totta? Luotammeko, että pienikin voi vaikuttaa vai olemmeko vain yhteiskunnallisten päätösten ja rakenteiden uhreja?

Entäs valta? Miten luomme uskoa lapsiin, nuoriin, aikuisiin ja senioreihin te voitte ja saatte vaikuttaa asioihin? Kuinka tässä ajassa, on erityisen tärkeää luoda uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Miten valta näyttäytyy työyhteisöissä? Onko työntekijöiden mahdollista vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin? Miten osallisuus toteutuu työyhteisöissä ja toisaalta myös asiakkaiden osallisuus? Vahvistammeko lähiyhteisössämme ympärillä olevien ihmisten tunnetta omista mahdollisuuksista vaikututtaa?

Entäs teknologia? Mitä teknologia ja digitaalisuus jatkossa mahdollistaa kasvatus- ja ohjaus- sekä sosiaali- ja terveysalalle? Mitä asiakkaidemme on hyvä ymmärtää digitaalisuudesta ja sen käytöstä? Voiko teknologia ja digitalisaatio olla kuitenkin osa ratkaisua eikä sitä ehkä tarvitsisi vastustaa? Tätäkin megatrendiä on mahdollisuus lähestyä koulutuksellisin keinoin.

Entäs talous? Liittyykö talous lastenohjaajan, lähihoitajan ja nuoriso- ja yhteisöohjaajan työhön? Mitä tuumaat?   

Kasvatus- ja ohjausalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla voidaan vaikuttaa ja paljon tulevaisuuden uhkakuviin. Niitä yhteisesti pureskellen lähemmäksi arkea ja tunnistamalla mahdollisuudet vaikuttamiseen niillä pienillä arjen teoilla ja toisten ihmisten kohtaamisilla. Jos pieniä huomioita ja tekoja toistetaan riittävän laajalla rintamalla, niin niistä muodostuu jo isompi vaikutus minun ja meidän tulevaisuuteemme. Ollaan me se muutos eikä jäädä odottamaan, että joku toinen tekisi sen puolestamme!

Mirkka Aivelo
Aluepäällikkö
STEP-koulutus