Laatupäällikkö – ”mitä ihmettä se tekee?”

Ensimmäiset kaksi kuukautta uudessa työtehtävässäni ovat olleet antoisaa uuden oppimisen aikaa. Välillä on ollut tunne, että olen hypännyt suoraan “syvään päätyyn”. Aina sieltä on joku ihana kollega käynyt vetämässä pintaan. On ollut upeaa huomata, miten monipuolista osaamista henkilöstöllämme on. Joka kerta minua on ohjattu ja tuettu pulmallisten uusien tilanteiden edessä.

Suurin haaste minulle 15 vuoden opettajan työn jälkeen on ollut lukuisten uusien ohjelmistojen ja järjestelmien haltuun ottaminen (mm. IMS, ARC, Arvo, Vipunen). Niihin perehtymiseen annan itselleni aikaa: mitään ei opi hetkessä. Innostun ja motivoidun eniten pitäjänteisestä työstä ja sehän sopii laadun parissa työskentelevälle.

Liikkuvaan junaan hyppääminen keskellä tiedolla johtamisen uudistuksia on vaatinut erityistä keskittymistä. Pian saamme Power BI:n ja sen sovelluksen henkilöstön käyttöön laajemmin. Sen myötä esimerkiksi työelämäpalautteista ja opiskelijapalautteista kerätty tieto on henkilöstön saatavilla muutamalla klikkauksella. Opettajan on helppo käsitellä palautteita opiskelijoiden kanssa silloin, kuin siihen on hyvä hetki.

Palautteiden kerääminen ja siihen liittyvät toimintatavat sekä palautteiden kokoaminen ovat tärkeä osa laatupäällikön työtä. Valtakunnallisesti kerättävät työelämä- ja opiskelijapalaute on melko uusi toimintatapa, joka vaikuttaa oppilaitosten saamaan rahoitukseen. Työelämäpalautetta on kerätty valtakunnallisesti 1.7.2021 alkaen. Siihen asti oppilaitokset keräsivät omia palautteitaan.

Opiskelija, palautteesi on tärkeää

Opiskelijoilta on opintojen alussa ja päättyessä kerätty valtakunnallista amispalautetta 1.7.2018 lähtien. Opiskelijat vastaavat pikkuhiljaa paremmin palautekyselyihin, mutta vastausprosenttien nostaminen on meille tärkeä yhteinen tehtävä. Opiskelijat, jotta saatte laajemmin äänenne kuuluviin, antakaa palautetta!

Tällä hetkellä saamme palautetta pääasiassa 25-vuotta täyttäneiltä ja sitä vanhemmilta opiskelijoilta. Sitäkin palautetta olisi tärkeä saada enemmän. Vuoden 2021-2022 aloituskyselyyn on vastannut vain joka viides opiskelija (20 %). Päättökyselyyn koko tutkinnon suorittaneista opiskelijoista on vastannut vajaa puolet (47 %). Osatutkinnon tai tutkinnon osia suorittaneista on vastannut joka kolmas opiskelija (33 %).

Opiskelijoilta saamamme palautteen perusteella on tärkeä käydä jatkossa tarkemmin läpi, millaiset oppimisympäristöt soveltuvat kullekin opiskelijalle

Aloituskyselyyn vastanneet ovat kokeneet opiskeluympäristön turvalliseksi (4,5/5) ja kokeneet, että heidän aiempi osaamisensa on selvitetty monipuolisesti (4,4/5) ja otettu huomioon henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) laadittaessa (4,4/5). Opiskelijoilta saamamme palautteen perusteella on tärkeä käydä jatkossa tarkemmin läpi, millaiset oppimisympäristöt soveltuvat kullekin opiskelijalle (3,8/5).

STEP-koulutuksen oppilaskunnan vieraana

Minulla oli syyskuussa tärkeä tapaaminen STEP-koulutuksen opiskelijakunnan kattohallituksen edustajien kanssa. Oli hienoa tavata aktiivisia opiskelijoita, joilla on halu kehittää opiskelijoiden yhteistä toimintaa. Kuusi kampusta, kaksi toimipaikkaa ja ammatillista koulusta lähes 17 paikkakunnalla eri puolilla Suomea ei tee työstä helppoa. Kävimme lyhyesti läpi opiskelijapalautteita ja keskustelimme myös muutamista päättökyselyyn tulleista avoimista vastauksista ja opiskelijoiden omista kokemuksista.

Yhteiset tutkinnon osat (YTO) ja niiden suorittaminen nousi yhdeksi puheenaiheeksi. Palautteiden perusteella osa sisällöistä on vaatinut paljon työtä ja osasta on selvinnyt selkeästi vähemmällä. YTO-opettajat ovatkin ottaneet tämän aiheen kehittämiskohteeksi ja Pinja-oppimisympäristön kursseja on viilattu tasa-arvoisemmiksi ja -laatuisemmiksi. Tämä työ jatkuu edelleen. Kiitos palautteesta!

Katja Virta
Laatupäällikkö Katjan teehetki

Kattojärjestön opiskelijat saivat myös antaa palautetta uudistetusta välipalautteesta, jonka tavoite on kehittää toimintaamme vielä opiskelijoiden opiskeluaikana toivottuun suuntaan. Sain heiltä monta tärkeää huomiota.

Kaksi kuukautta on mennyt yhdessä hujauksessa. Opittavaa on vielä paljon, mikä on ihanaa! Tehdään yhdessä parhaamme, se tuottaa varmasti erinomaista laatua. Ja välillä on hyvä pitää rentouttavia teehetkiä.

Katja Virta
Laatupäällikkö
STEP-koulutus