Kehitämme toimintaamme palautteiden avulla – nyt on työpaikkojen aika antaa meille palautetta

Palautteiden kerääminen, kokoaminen ja niiden käsittely ovat tärkeä osa työtäni laatupäällikkönä. Valtakunnallisesti kerättävä työelämä- ja opiskelijapalaute on melko uusi toimintatapa, joka vaikuttaa oppilaitosten saamaan rahoitukseen. Työelämäpalautetta on kerätty valtakunnallisesti 1.7.2021 alkaen.

Kiitän lämpimästi työpaikkaohjaajia ja työpaikkoja saamastamme palautteesta. Työpaikkaohjaajista lähes joka kolmas (32 %) on antanut meille palautetta. Olemme saaneet erittäin hyvää palautetta yhteistyön sujuvuudesta (keskiarvo 4,4/5) ja näyttöjen toteutuksesta (keskiarvo 4,3/5). Palautteen perusteella omassa toiminnassamme on kehitettävää mm. opiskelijan henkilökohtaisen (HOKS) työelämässä oppimisen tavoitteiden sopimisesta yhdessä työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa (keskiarvo 3,93/5). Haastankin kaikki opettajat ja opiskelijat toimimaan aktiivisemmin yhteistyössä työpaikkaohjaajien kanssa.

Työpaikkapalautteeseen vastasi reilu joka viides työpaikan esihenkilö (22%). Erittäin hyvää palautetta saimme yhteistyöstä (4,3/5) ja tyytyväisiä oltiin myös koulutussopimusten laatimiseen ja tapaamme järjestää työelämässä oppimista (4,2/5). Tärkeä kehittämisen paikka, johon asiakkuustyötä tekevät henkilömme tulevat reagoimaan, on tarjota työpaikoille mahdollisuuksia ennakoida omia kehittämisen tarpeitaan (keskiarvo 3,4/5).

Antakaa meille vieläkin aktiivisemmin palautetta, niin voimme kehittää yhteistyötämme laajemman palautetiedon pohjalta!

Hienon avun opettajille yhteistyön kehittämiseen mahdollistaa käyttöön tuleva CRM-mobiilisovellus. Voitte siis työpaikoilla kertoa tarpeistanne opettajille, jotka pystyvät kirjaamaan toiveenne suoraan CRM-sovellukseen, jolloin tieto tulee asiakkuustyöntekijöidemme tietoon. Antakaa meille vieläkin aktiivisemmin palautetta, niin voimme kehittää yhteistyötämme laajemman palautetiedon pohjalta!

Laatupäällikön työhön kuuluvat myös kansanopistokoulutuksen palautteet ja laatutyö; niihin pääsin perehtymään syksyllä. STEP-kansanopistossa työskentelee paljon henkilöitä, joilla on vuosikymmenien kokemus kansanopistotyöstä. Olen saanut laadukasta perehdytystä kansanopistotoimintaamme ja voin ylpeänä sanoa, että STEP-kansanopisto on yksi maamme suurimmista kansanopistoista.

Tärkeä osa työtäni on hankkeisiin osallistuminen, niiltä osin kun ne liittyvät laadun kehittämiseen. Tärkeää on myös erilaisiin työryhmiin osallistuminen. Kestävän kehityksen huomioiminen laajasti (sosiaalinen, ekologinen, taloudellinen) on nyt ja tulevaisuudessa minulle merkityksellinen osa laatutyötä.

Moni viranomainen vaikuttaa oppilaitosten toimintaan. Osallistun opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen webinaareihin. Erityisesti Opetushallituksen laatuseminaari oli sisällöltään antoisa ja auttoi verkostoitumaan muiden oppilaitosten laatutyönparissa työskentelevien henkilöiden kanssa. Myöskään Kansallista arviointikeskusta (Karvi) ei sovi unohtaa. Olen päässyt mukaan pohtimaan, miten tänä vuonna toteutettavaa laajaa varhaiskasvatuksen koulutuksen arviointia voitaisiin toteuttaa. Karvi julkaisi myös erittäin mielenkiintoisia tuloksia ammatillisen koulutuksen työelämässä oppimisen ja työelämäyhteistyön arvioinnista.

Lähes puoli vuotta laatupäällikön tehtävissä on mennyt nopeasti. Onneksi on vielä opittavaa, mikä on ihanaa! Tehdään yhdessä parhaamme, se tuottaa varmasti erinomaista laatua.

Katja Virta
Laatupäällikkö
STEP-koulutus