Antirasistista työotetta ja osallisuuden työkaluja etsimässä

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on helpommin sanottu kuin tehty. Keskusteluissa, suunnitelmissa ja hyvässä tahdossa kasvatus- ja ohjausala on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Toiminnassa ei sitten olekaan, ainakaan aina ja kaikille.

Kasvatus- ja ohjausala ei valitettavasti ole vapaata aluetta ennakkoluuloista, oletuksista ja stereotypioista. Voimme tahallisesti tai tahattomasti erehtyä toimimaan syrjivien ja rasististen toimintamallien ja tapojen mukaan. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät synny itsestään ja luonnostaan vaan niiden eteen pitää ponnistella ja tehdä työtä.

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto ajankohtaisella teemalla

STEP-koulutuksessa syksyllä alkanut Antirasistinen työote ja osallisuuden työkalut -koulutus on prosessi, jossa osallistuja kasvattaa omaa osaamistaan monesta suunnasta ja yhdessä tutkien. Millaiset ovat minun asenteeni, millaisessa yhteisössä olen kasvanut ja mistä olen oppinut olemaan ylpeä ja mitä häpeämään? Millaiset ovat minun tietoni, kuinka hyvin tunnen oman maani ja maailman historiaa, kuinka osaan aihepiiriin liittyvät termit, sanastot ja teoriat? Entä sitten minun taitoni, taitoni vuorovaikutukseen, kohtaamiseen ja taitoni moninaisiin menetelmiin?

Hämmennys, luottamus ja rohkeus koulutuksen pääotsakkeina

Koulutusprosessimme kulkee kolmen pääotsikon alla. Ne ovat hämmennys, luottamus ja rohkeus. Lähtiessämme tarkastelemaan kasvatus- ja ohjausalaa ja yhteiskuntaa syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta, me voimme joutua hämmennyksen tilaan. Kuinka usein kuulemmekaan lauseen: ”Eikö mitään saa enää sanoa?” tai ”En mä voi olla rasisti kun/koska/siksi…” Hämmennystä aiheuttavat myös monet uudet termit, näkökulmat ja silmien avaaminen oletuksille ja asioille, joiden luulimme olevan kaikille itsestään selviä ja oletettuja totuuksia.

Tavoitteena luottamus

Hämmennyksen tilaan ei ole kuitenkaan hyvä jäädä vaan on tärkeää tehdä työtä päästäksemme eteenpäin, kasvattaaksemme luottamusta. Luottamusta toisiimme, luottamusta yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Luottamusta kasvatus- ja ohjausalan kehittymiseen ja vahvistumiseen. Luottamusta siihen, että kun jokainen saa olla omana itsenään osallinen, niin yhteisö vahvistuu ja voi paremmin.

Kolmas askel koulutuskokonaisuudessa on rohkeus. Mikä sinun mielestäsi on rohkeuden merkitys yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistamisessa kasvatus- ja ohjausalalla? Oletko sinä rohkea? Missä sinun rohkeutesi saa kasvaa ja vahvistua?

Anna-Leena Klemetti-Falenius ja Kathy Metsälä
Opettajat
STEP-koulutus