Varhaiskasvatuksen opettaja, lastenhoitaja ja sosionomi

Oletko varhaiskasvatuksen monipuolinen osaaja? Kiinnostaako päiväkodin ja oppilaitoksen yhteistyö? Hae meille mielenkiintoisiin tehtäviin!

STEP-päiväkoti on Kirkkopalvelut ry:n ylläpitämä yksityinen luontopainotteinen päiväkoti Järvenpäässä, Tuusulanjärven rannalla. 

1.8.2022 alkaen Kirkkopalvelujen ylläpitämä, Päiväkoti Valonana tutuksi tullut, päiväkotimme siirtyi osaksi STEP-koulutusta. Liittymisen myötä STEP-päiväkoti ja STEP-koulutus tiivistävät yhteistyötään entisestään. Päiväkotimme toimii varhaiskasvatusalan opiskelijoiden oppimisympäristönä.

STEP-päiväkodin lapset, varhaiskasvatuksen opiskelijat ja päiväkodin henkilöstö sekä STEP-koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö muodostavat STEP-päiväkotiin oppivan yhteisön, jossa eri ikäiset toimijat oppivat toinen toisiltaan. Oppivan yhteisön yhteisenä teemana, punaisena lankana on varhaiskasvatus. Oppivaan yhteisöön liittyvät myös muut työelämäkumppanit sekä varhaiskasvatuksen korkeakoulujen tutkimus ja kehittämistyö.

Suuren kysynnän vuoksi laajennamme toimintaamme 2.1.2023 alkaen. Etsimme nyt motivoituneita varhaiskasvatuksen osaajia mukaan ammattitaitoiseen kasvattajatiimimme.

Etsimme luonto- ja ympäristökasvatuksesta kiinnostunutta

  • varhaiskasvatuksen opettajaa ja lastenhoitajaa ensisijaisesti alle 3-vuotiaden ryhmään sekä
  • varhaiskasvatuksen sosionomia 3–5-vuotiaiden ryhmään. 

Toivomme, että sinulla on intoa ja mielenkiintoa kehittää ja ideoida yhteistyötä päiväkodin henkilöstön, STEP-koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä varhaiskasvatuksen opiskelijoiden kanssa. Lisäksi toivomme sinulta hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, innostusta jakaa osaamistasi tuleville varhaiskasvatuksen ammattilaisille sekä kykyä sopeutua nopeastikin muuttuviin arjen tilanteisiin.

Noudatamme yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta.

Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Lähetäthän hakemuksesi ja cv:si 13.11.2022 mennessä. Haastattelut käydään marraskuun aikana.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Riitta Olander, puh, 040 579 8373.

Kelpoisuusehdot:
Varhaiskasvatuksen opettaja: kasvatustieteen kandidaatti (vo), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus 608/2005).

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Varhaiskasvatuksen sosionomi: vähintään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla (540/2018 27§).

Tietoa meistä

STEP-koulutus on ammattiopisto, kansanopisto ja opintokeskus, ja kuuluu Kirkkopalvelut-konserniin. Oppilaitos tarjoaa ammatillista koulutusta vuosittain 3500 opiskelijalle, ja on kasvatus- ja ohjausalan suurin kouluttaja Suomessa. Oppilaitoksen vapaan sivistystyön lyhytkursseihin osallistuu tuhansia opiskelijoita vuosittain. Kampukset sijaitsevat Järvenpäässä, Kaustisella, Lapualla, Pieksämäellä, Ruokolahdella ja Uudessakaarlepyyssä. Kampusalueiden ulkopuolella ammatillista koulutusta on tarjolla lisäksi 18 paikkakunnalla: Helsinki, Tampere, Espoo, Seinäjoki, Jyväskylä, Lappeenranta, Kuopio, Joensuu, Savonlinna, Kouvola, Porvoo, Pori, Kauniainen, Kauhajoki, Kirkkonummi, Riihimäki, Janakkala ja Hollola. STEP-koulutuksen liikevaihto vuonna 2020 oli runsaat 21 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on 180.

STEP-koulutusta yllä pitää Kirkkopalvelut ry.

Hae paikkaa