Laatu lukuina

Tällä sivulla julkaisemme STEP-koulutuksen asiakaspalauteyhteenvedot sekä eri arviointien tulokset.

Keräämme säännöllisesti palautetta ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta, kansanopistokoulutusten opiskelijoilta, aikuisten perusopetuksen opiskelijoilta sekä työelämältä. Lisäksi oppilaitoksen toimintaa arvioidaan mm. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin toimesta (www.karvi.fi).

Ammatillisen tutkintokoulutuksen suorittaneiden opiskelijapalaute 2019-2021
Ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneiden opiskelijapalaute 2019-2021