Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan palveluntuottajien tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan palveluntuottajien tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittaneena osaat kehittää ja uudistaa oman ammattialasi palveluja, tuotteita tai toimintamalleja. Tunnet kehittämiseen liittyvän prosessin eri vaiheet. Valittujen tutkinnon osien perusteella voit kohdistaa osaamistasi palveluntuottajana asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiseen, niiden tuotteistamiseen markkinoille sekä brändin rakentamiseen.

Koulutus sopii sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan palveluntuottajille tai yritystoimintaa suunnitteleville, jotka haluavat valmennusta ja sparrausta palvelujen tuotteistamiseen, toiminnan vahvistamiseen tai laadun kehittämiseen prosessi- ja strategiatyökaluja käyttäen.

Koulutuksessa käydään läpi myös palveluntuottajan omaa ammatti-identiteettiä, jonka tunnistaminen antaa lisää työkaluja palvelujen tuotteistamiseen sekä osaamisen esille tuomiseen.

Kehity palveluntuottajana! Vahvista osaamistasi! Osallista asiakkaita ja henkilöstöä! Uusien tuotteiden ja palveluiden innovointi, kehittäminen ja palvelumuotoilu vahvistaa asemaasi markkinoilla.

Sinulla on mahdollisuus täydentää osaamista myös toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta pohjakoulutuksestasi riippuen, esimerkiksi:

 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto, muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala, muistihoitaja (EAT)
 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkinto, työvalmentaja.

Koulutuksen ajankohta

4.2.2022–31.3.2023

Koulutuksen verkkopäivät tarkentuvat koulutuksen alkuun mennessä:

 1. Starttipäivät: Palvelumuotoilun orientaatio ja oman kehittämistyön käynnistäminen
 2. Palvelumuotoilun mahdollisuuksien kartoitus ja asiakasymmärrys
 3. Palvelumuotoilu ja strategisesti luotu ammattitaitoinen konseptointi
 4. Brändin rakentaminen
 5. Palvelumuotoilun oman suunnitelman esittely ja vertaispalaute
 6. Ammatti-identiteetti ja sen näkyväksi tekeminen palveluihin ja markkinointiin
 7. Mitä sote- ja hyvinvointialalla tapahtuu? Mihin tulee valmistautua?
 8. Proaktiivisen kehittämisen perusteet. Toimintaympäristö ja asiakas.
 9. Laatu palveluntuotannossa. Tarvitaanko sertifikaattia vai miten kilpailusta selviää?
 10. Verkostot ja kehittäjäkulttuuri.
 11. Vertaispalaute kehittämistyöstä, tuotesuojaus ja kehitysprojektin loppuvaiheen.

Haku

Hae sähköisellä hakulomakkeella. Haku päättyy 7.1.2022.

Kustannukset

Osallistumismaksu 100 euroa oppisopimuskoulutuksena. Voit hakea oppisopimuskoulutukseen, jos sinulla on sovittuna alan oppisopimustyöpaikka.

Osallistumismaksu ilman oppisopimusta on 500 euroa.

Lisätietoja

Lakojoki-Karhu Katja, aluepäällikkö,
p. 040 359 3581,
katja.lakojoki-karhu@step.fi

Tulosta koulutuksen esite.