Miten lapsesi päivä sujuu?

Mistä hyvä päivä koostuu? Mukavasta menosta, kivoista kavereista ja sopivasta touhusta.

STEp-päiväkodin perusperiaate on taata jokaiselle lapselle välittävää ja yksilöllistä varhaiskasvatusta turvallisissa ja kodikkaissa puitteissa.

Vaikka emme ole kristillinen päiväkoti, taustayhteisömme Kirkkopalvelujen arvot näkyvät toiminnassamme sosiaalialan eettisten periaatteiden rinnalla toivon ja hyvän elämän rakentamisena. Panostamme erityisesti kaveritaitojen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Suvaitsevaisuutta sekä erilaisuuden ja moniarvoisuuden kunnioittamista harjoitellaan arjessa ensimmäisestä päiväkotipäivästä lähtien.

Olemme luonto- ja ympäristöpainotteinen päiväkoti

Tuusulanjärven moninainen, kaunis ympäristö on erityisvaltti, jota STEP-päiväkodissa hyödynnetään päivittäin luontopäiväkodin tahtiin. Luontokasvatusta painotetaan järjestämällä mahdollisuuksia luonnon tutkimiseen ja tarkkailuun vuoden ympäri. Talviaikaan kiikaroidaan lintuja, kesää kohti rakennetaan majoja ja suunnistetaan tutkimusretkille lähimetsiin eväiden kanssa. Kierrätys ja luonnon suojeleminen kulkevat punaisena lankana kaikissa toimissa. Ylpeänä esittelemme: syksystä 2018 käynnistyneen luonto- ja ympäristöpainotteisen esikouluryhmän, jossa seikkailee 14 eskarilaista varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan kanssa.

Luonto- ja ympäristöpainotteisuus näkyy arjessamme. Päiväohjelmaan sisältyy monipuolista sisä- ja ulkoliikuntaa vuodenaikoja ja ympäristön tarjoamia loistavia mahdollisuuksia hyödyntäen. Toisinaan puuhaillaan koko porukalla ja välillä pienryhmissä, joissa lapset oppivat toimimaan erilaisissa kokoonpanoissa ja huomioimaan pienempiään.

Käden taitoja, taidetuokioita ja ilmaisun iloa

Taide- ja taitopuolen vaihtuvaan ohjelmaan kuuluvat musiikki-, laulu- ja taidehetket, leipominen ja monipuolinen käden taitojen harjaannuttaminen. Käymme ahkerasti kirjastossa ja arjen piristeeksi teemme toisinaan retkiä kauemmaksikin.

Roolimme samalla tontilla sijaitsevan STEP-koulutuksen kasvatus- ja ohjausalan sekä muiden alojen opiskelijoiden oppimisympäristönä opetuspäiväkotina tuo lasten ja aikuisten arkeen hauskaa lisäväriä esim. musiikkituokioiden, taidekerhojen ja liikuntatempausten muodossa. Mutta lapsuuden pitää olla rentoa: leikeille, saduille ja mielikuvitukselle jätetään yllin kyllin aikaa – ja välillä huilaillaan