Ohjausala omaksi – opistovuosi Ruokolahdella

Lukuvuosi 2022–2023, 10.8.2022–26.5.2023

Hyvä paikka etsiä suuntaa

Isot päätökset tarvitsevat aikaa.

Oletko kiinnostunut ohjauksesta, digitaidoista ja luonnossa toimimisesta? Opistovuoden aikana opit ohjaamisen perustaidot ja saat kokemusta eri ikäistenohjaamisesta erilaisissa ympäristöissä. Lisäksi syvennät digitaitojasi ja hankit perustiedot digitukena toimimiselle. Opit myös liikkumaan ja toimimaan luonnossa itse ja ryhmän kanssa eri vuodenaikoina.

Löydät omia vahvuuksiasi ja kehität itseilmaisuasi. Vuoden aikana saat ison harppauksen kohti ihmisläheisiä ohjausammatteja.

Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisille, jotka saavat tai ovat saaneet peruskoulun päättötodistuksen keväällä 2022 tai sitä ennen. Oppivelvollisia ovat pääosin vuosina 2005 ja 2006 syntyneet nuoret. Kevään yhteishaun jälkeen koulutukseen voi hakeutua jatkuvassa haussa milloin vain ja opinnot voi aloittaa joustavasti kesken lukuvuotta.

Opiskelijaksi voi hakeutua myös jatkuvassa haussa esimerkiksi toisen asteen opintojen keskeytyessä.

Opintojen sisältö

Kuvituskuva sytykkeitä tekemässä

Kaikille oppivelvollisille yhteiset opinnot (24 op)

  • Arjen taidot ja elämänhallinta
  • Opiskelu-, itsetuntemus ja työelämätaidot
  • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
  • Matemaattiset perustaidot ja ongelman-ratkaisutaidot
  • Aktiivinen kansalaisuus
  • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot

Ohjausalan suuntautumisopinnot (29 op)

  • Ohjaajan perustaidot
  • Digiosaaminen ja digitukena toimiminen
  • Luonto- ja elämystoiminta ja sen ohjaaminen
  • Ilmaisutaidot ja niiden ohjaaminen

Kustannukset

Opetus, oppimateriaalit, ruokailut ja kampuksella asuminen arkipäivinä ovat maksuttomia oppivelvollisille.

Haku

Hae oppilaitoksen sähköisellä lomakkeella.

Sanna Häkkinen, opinto-ohjaaja
sanna.hakkinen@step.fi
p. 040 592 0180

Tulosta esite