Musiikin voima – opistovuosi Järvenpäässä

Lukuvuosi 2023–2024

Hyvä paikka etsiä suuntaa

Isot päätökset tarvitsevat aikaa.

Opistovuosi Järvenpäässä musiikin voima

Opinnot on tarkoitettu oppivelvollisille, joiden oppivelvollisuus jatkuu, mutta jotka eivät opiskele lukiossa tai ammattiopinnoissa.

Opintoihin on jatkuva haku ja opinnot voi aloittaa joustavasti kesken lukuvuotta. Opiskelijaksi voi hakeutua myös esimerkiksi toisen asteen opintojen keskeytyessä.

Musiikin opistovuosi on sinulle, joka haluat:

 • kehittää omia soitto- tai laulutaitoja
 • opiskella biisin tekemistä
 • tutustua musiikin tuottamiseen Logic X Pro -oh­jelmalla
 • tutustua muihin soittajiin ja laulajiin ja pohdit bändin perustamista
 • keskittyä musiikkiin ja sen tekemiseen sekä miettiä, mitä haluat opiskella
 • saada esiintymiskokemusta ja ohjausta esiinty­mistaitoihin.

Hakijalle on hyvä, mutta ei välttämätöntä, olla soitto- tai laulutaustaa tai kokemusta musiikin tuottamisesta.

Opintojen sisältö

Kaikille oppivelvollisille yhteiset opinnot (24 op)

 • Arjen taidot ja elämänhallinta
 • Opiskelu-, itsetuntemus ja työelämätaidot
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelman-ratkaisutaidot
 • Aktiivinen kansalaisuus
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot

Valinnaiset suuntautumisopinnot, musiikki:

Opinnoissa kehität soitto- tai laulutai­tojasi ja harjoittelet biisin tekemistä. Tutustut musiikin tuottamiseen ja muihin soittajiin ja laulajiin. Opinnoissa soitetaan ja tehdään musiikkia yhdessä. Saat esiintymiskokemusta sekä ohjausta esiintymiseen.

Kustannukset

Opinnot, niihin kuuluva opetusmateriaali ja -vä­lineet sekä päivittäinen ruokailu ja majoitus ovat maksuttomia oppivelvollisille.

Hakeutuminen

Kevään yhteishaussa hakevat perusopetuksen päättävät, ylioppilaat ja muut, joilla ei ole toisen asteen ammatillista tutkintoa. Yhteishaku on osoitteessa Opintopolku.fi. Yhteishaun hakuaika syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on 21.2.2023 klo 8 – 21.3.2023 klo 15. Yhteishaun päättymisen jälkeen koulutukseen voi hakeutua jatkuvassa haussamme.

Lisätietoa

Hakuneuvonta ja opintojen aikainen asuminen:

Opintotoimisto, p. 044 358 9052
opintotoimisto.jarvenpaa@step.fi

Hakeminen ja yhteiset opinnot:

Katarina McAlester, p. 040 193 0417
katarina.mcalester@step.fi

Valinnaiset suuntautumisopinnot:

Markku Perttilä p. 040 131 9493
markku.perttila@step.fi