Kestävästä kehityksestä

Kohti kestävä kehitystä ja ekososiaalista sivistystä!

Olemme mukana rakentamassa kestävää kirkkoa ja yhteiskuntaa koulutuksella, konsultaatiolla ja materiaalintuotannolla sekä toimimalla laajasti eri verkostoissa. 

Kestävän kehityksen teemat kulkevat läpileikkaavina kaikissa koulutuksissamme ja toiminnassamme. Teemme myös laaja-alaisesti yhteisyötä eri toimijoiden ja verkostojemme kanssa kehittämällä koulutusta ja materiaalia erityisesti seurakunnille ja järjestöille.  

Toimintamme taustalla vaikuttavat Agenda 2030 ja Kirkon ympäristödiplomin sisällöt ja tavoitteet sekä ekososiaalisen sivistyksen ajattelu. 

Kirkkopalvelut ry:n strategiassa sekä STEP-koulutuksen toimenpideohjelmassa kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät selkeinä painotuksina.

Lue lisää Kirkkopalvelut ry:n strategiasta täältä.  

Lue lisää STEP-koulutuksen toimenpideohjelmasta  täältä. 

Kestävän kehityksen koulutuksiimme voit tutustua täällä. 

Kaikissa kestävän kehityksen asioissa voit ottaa yhteyttä asiantuntijaamme, kouluttaja Jari Vistoon. Hänen kanssaan voit suunnitella tarvitsemaanne koulutusta ja materiaalia. 

Yhteystiedot 

Visto Jari, kouluttaja, kestävä kehitys 
jari.visto@step.fi 
p.  040 618 4290 

Pulkkinen Hanna, koulutuspäällikkö 
hanna.pulkkinen@step.fi 
p. 044 712 4985