Onnistu esihenkilönä – valmenna ja valjasta tiimisi hyviin tuloksiin

Henkilöstön ja osaamisen johtaminen (50 osp)

Henkilöstön osaamisen johtamisella luodaan edellytykset kestävälle toiminnalle ja hyvinvoivalle työyhteisölle.

Tässä koulutuksessa opit johtamista, joka kannustaa avoimuuteen ja yhteistyöhön, jonka myötä henkilöstösi työtyytyväisyys ja osaaminen kehittyvät muuttuvan toimintaympäristön mukana. Koulutus tarjoaa sinulle ajantasaista tietoa henkilöstön osaamisen johtamisesta, työlainsäädännöstä ja hyvistä käytänteistä, joilla pystyt vaikuttamaan työhyvinvointiin ja työilmapiirin myönteiseen kehittymiseen.

Kohderyhmä

Johtajat, lähijohtajat ja esihenkilöt

Aika ja paikka

9.3.2022, 20.4.2022 ja 18.5.2022. Koulutuspäivät toteutetaan verkossa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen sähköisellä lomakkeella viimeistään 10.2.2022.

Koulutuksessa tavoitteena on

  • harjaantua henkilöstörakenteen suunnittelussa ja muokata tehtävänkuvia strategisten tavoitteiden mukaisesti
  • ennakoida yrityksen tai organisaation tulevia osaamistarpeita, kehittää henkilöstökäytäntöjä ja menettelyjä mm. kannustamiseen ja muutoksiin liittyen
  • syventää osaamista johtamistehtävän mahdollisuuksiin ja vaikuttavan johtamistyön merkitykseen henkilöstön työhyvinvoinnille, motivaatiolle ja itseohjautuvuudelle.

Verkkokoulutuspäivien sisällöt

9.3.2022 Johtamisen hyvät käytänteet

Kouluttajana Tiina Brandt, kauppatieteiden tohtori, dosentti

  • valmentavan johtajuuden positiiviset käytänteet – työyhteisöjen psykologinen pääoma
  • tunneäly ja tunteet organisaatioissa.

20.4.2022 Työlainsäädäntö ja henkilöstöjohtaminen

18.5.2022 Henkilöstön osaamisen johtaminen

Koulutuksen sisältö

Tässä koulutuksessa suoritetaan Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon Henkilöstön ja osaamisen johtaminen -tutkinnon osa. Tutkinnon osan suorittamisessa hankitaan osaamista koulutuspäivissä (3 pv) ja etäopiskeluna, joiden kautta saatu osaaminen osoitetaan omassa työssä näyttöinä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan. Koulutus järjestetään verkko-oppimisympäristössä ja siihen sisältyy henkilö- ja ryhmäkohtaista ohjausta. Voit osallistua virtuaalisesti koulutuspäiviin. Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Kustannukset

Osallistumismaksu on 50 euroa oppisopimuskoulutuksena, muille 200 euroa.

Tiedustelut kustannuksista

Carita Sirkka, koulutuspäällikkö, carita.sirkka@step.fi, p. 044 7124994

Tiedustelut koulutuksesta

Tuulikki Harju-Hytönen, vastuuopettaja, tuulikki.harju-hytonen@step.fi, p. 040 5296615

Voit ilmoittautua myös yksittäiseen Tiina Brandtin koulutuspäivään 9.3.2022 – sen hinta on 170 €. Ilmoittautuminen yksittäiseen päivään tämän linkin kautta.

Tulosta esite