YHTEISHAKU: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

07.08.2024 — 28.05.2027
Hakuaika:
20.02.2024 — 19.03.2024
Pieksämäki
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Perustutkinnot
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Hinta: maksuton
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Koulutus sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat tehdä ihmisläheistä työtä hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen parissa. Lähihoitajan työssä on mahdollista auttaa ja ohjata eri-ikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa.

Kevään yhteishaussa hakevat perusopetuksen päättävät, ylioppilaat ja muut, joilla ei ole toisen asteen ammatillista tutkintoa. Yhteishaku tapahtuu Opintopolku.fi -sivuston kautta. Kevään 2023 yhteishaun ajankohta on 20.2.–19.3.2024.

Koulutuksen kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto mahdollistaa työn tekemisen lähihoitajana ihmisten kanssa ja ihmisiä varten.

Lähihoitajana huolehdit asiakkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Lähihoitajan työympäristönä voi olla päiväkoti, lastensuojelu, vammaisten ryhmäkoti, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tai ikäihmisten hoitoyksikkö, asiakkaan koti tai terveydenhuollon muu asiakaspalvelu.

Alan työllisyystilanne on erittäin hyvä koko maassa.

Lähihoitajan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluun.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Laajuus

Laajuus osaamispiste: 180
Lisätietoa:
opinto-ohjaaja
Tiina Hynninen

+358401934893