Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

04.10.2022 — 14.12.2023
Hakuaika:
02.05.2021 — 16.09.2022
Verkkokoulutus
Tekniikan alat
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Tutkinto: Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Hinta: Oppisopimusopiskelijalle 100 € / muille 500 €
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto sopii kaikille työntekijöille, joiden toimenkuvaan oman tehtävän tai työyhteisön kehittämistehtävät kuuluvat. Esimerkiksi seurakunnissa koulutus sopii johtamis- ja esihenkilötehtävissä työskenteleville, nuorisotyönohjaajille, lastenohjaajille, papeille ja viestintätehtävissä toimiville henkilöille.

Koulutuksen kuvaus

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto antaa monipuolisesti kehittämisen työvälineitä seurakuntien toimintaan.

Koulutuksessa saat ajantasaista teoriatietoa palvelujen uudistamiseen, seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen sekä työtehtävien uudelleen arviointiin muuttuvassa toimintaympäristössä ja muuttuvien odotusten edessä. Koulutus kehittää myös valmiuksia tiimityöskentelyyn ja yhteissuunnitteluun sekä edistää työyhteisön tavoitteiden jäsentymistä toiminnaksi ja helpommin saavutettaviksi palveluiksi.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa:
- kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja tai toimintamalleja
- hyödyntää monipuolisesti toimintaympäristöä ja ennakoida muutoksia
- vahvistaa seurakunnan jäsenten osallisuutta toiminnan kehittämisessä
- käyttää palvelumuotoilun menetelmiä ja toimintatapoja
- edistää organisaationsa näkyvyyttä ja viestintää.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto antaa menetelmiä ja taitoja toimia oman työyhteisön ja palvelujen uudistajana. Koulutuksen aikana voit kehittää omaa tehtävääsi, viedä käytäntöön uusia ohjeistuksia tai parantaa meneillään olevaa toimintaa työyhteisön ja seurakuntalaisten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Koulutuksesta saat myös hyvät valmiudet erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen luomiseen tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Lähtökohtana on aina oman vastuualueen kehittäminen asiakastuntemuksen, tuotteistamisen ja prosessien suunnittelun avulla.

Esimerkiksi seurakuntien Polku-toimintamalli soveltuu hyvin osallistujien yhteiseksi kehittämiskohteeksi. Polku-toimintamallissa keskeistä on ymmärtää osallisuuden merkitys ja luoda toimintatapoja, joilla seurakuntalaiset saadaan aidosti mukaan kaikissa toiminnan vaiheissa ja joiden avulla yhteys eri ikäisiin seurakuntalaisiin ja perheisiin rakennetaan. Konkreettisten keinojen ideointi ja kokeileminen aidoissa tilanteissa tarvitsee kuitenkin tuekseen hyvää menetelmien hallintaa, ja siihen tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto tuo lisää osaamista.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3397334

Laajuus

Laajuus osaamispiste: 180
Lisätietoa:
opettaja
Tuulikki Harju-Hytonen

+358405296615
koulutuspäällikkö
Carita Sirkka
carita.sirkka@step.fi
+358447124994
Tulosta koulutuksen esite