Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto matkailualalle

06.09.2022 — 31.12.2023
Hakuaika:
18.01.2022 — 15.11.2022
Ruokolahti
Tekniikan alat
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Tutkinto: Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Hinta: 500€, oppisopimuskoulutuksena 100e
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Etelä-Karjalan matkailualan yrittäjille, matkailualalla työskenteleville ja alalle aikoville.

Koulutuksen kuvaus

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto tarjoaa monipuolisen kehittämisalustan omalle ja työyhteisösi toiminnalle.

Koulutuksen aikana voit uudistaa omaa tehtävääsi, viedä käytäntöön uusia ohjeistuksia tai parantaa nykyistä toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä ja muuttuvien odotusten edessä.
Koulutuksesta saat myös hyvät valmiudet erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen luomiseen tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

Koulutukseen sisältyy verkko- ja lähiopetuspäivien lisäksi itsenäistä opiskelua ja työskentelyä matkailun toimintaympäristössä. Koulutus voidaan tarvittaessa toteuttaa verkossa.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3397334

Laajuus

Laajuus osaamispiste: 180
Lisätietoa:
asiakkuuspäällikkö
Lilla Saaristo

+358401434535
koulutuspäällikkö
Sointu Pajunen
sointu.pajunen@step.fi
+358403581180
Tulosta koulutuksen esite