Kuvituskuva tuotekehitystyö palapeli

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, parempaa palvelua

05.10.2023 — 31.01.2025
Hakuaika:
27.01.2023 — 30.10.2023
Järvenpää
Tekniikan alat
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Tutkinto: Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Hinta: 100e
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto sopii kaikille työntekijöille, joiden toimenkuvaan oman tehtävän tai työyhteisön kehittämistehtävät kuuluvat. Esimerkiksi koulutus sopii johtamis- ja esihenkilötehtävissä työskenteleville, nuorisotyönohjaajille, lastenohjaajille, papeille ja viestintätehtävissä toimiville henkilöille.

Koulutuksen kuvaus

Panosta parempaan palveluun, tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Oletko kaivannut uutta virtaa tuotteen, palvelun tai menetelmän kehittämiseen? Tämä koulutus on juuri sinulle. Koulutuspäivissä herätellään ajankohtaisen tiedon äärellä ja saadaan vertaistukea samassa tilanteessa olevilta opiskelijakollegoilta.

Kehittämisen kohteena voivat olla tuotteet, palvelut, menetelmät tai prosessit. Parhaimmillaan koko työtiimi osallistuu koulutukseen ja suorittaa tutkinnon. Tutkinnon suorittamisen oheen sopii mainiosti omalla tiimillä työn alla olevan tuotteen, palvelun, menetelmän tai prosessin uudistaminen ja kehittäminen.

Kenelle koulutus sopii? Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu toimialasta riippumatta kaikille tuotteiden, palvelujen ja toimintojen kehittäjille.

Koulutussisältö ja -päivät 1. Orientaatio – minustako tuotteen tai palvelun kehittäjä? 1pvä 5.10.2023

2. Profiloi asiakas, muotoile palvelu/tuote. 2pvä 13.-14.12.2023

3. Hallitse projekti – toimi verkostoissa, tuota lisäarvoa, varaudu yllätyksiin. 2pvä 13.-14.3.2024

4. Kokeile rohkeasti – innovoi. 2pvä 10.-11.6.2024

5. Määritä brändi 2pvä 10.-11.9.2024

6. Kehittäjän minäkuva – oman kehitystyön esittely 2pvä 27.-28.11.2024

Oppisopimusopiskelua, johon sisältyy lähiopetuspäivien lisäksi käytännön kokeilut omassa työssä, tiedonhankinta kirjallisuuden kautta sekä mahdolliset vertaistapaamiset ja benchmark-vierailut erilaisiin kohteisiin.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä (1) pakollisesta ja kahdesta ja (2) valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa on Proaktiivinen kehittäminen Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi (2): Brändin rakentaminen Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa Innovaattorina toimiminen Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnossa vaadittu osaaminen käytännön tuotekehitystyössä suunnittelemalla ja toteuttamalla tuotteen, palvelun tai toimintamallien kehittämiseen liittyviä tuotekehitystöitä. Lue lisää Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon perusteista.

Tutkinnon suorittaminen kestää tavallisesti noin vuoden. Osallistujan on myös mahdollisuus ottaa tavoitteeksi tutkinnon osan suorittaminen koko tutkinnon sijasta.

Kesto ja tutkinnon suorittaminen ovat yksilöllisiä. Laadimme kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa sovimme lähi- ja etäopiskelusta, työssä oppimisesta sekä tutkinnon suorittamisesta.

Koulutusmuoto ja opiskelumaksu Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Tutustu oppisopimuskoulutukseen.

Opiskelijalta veloitetaan opiskelijamaksu 100 euroa. Maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä. Ammattitutkinnon suorittamisesta voidaan myöntää tutkintostipendi, joka on veroton kertakorvaus, suuruudeltaan 414 euroa. Lisätietoa täältä.

Kysy lisää Opettaja Tuulikki Harju-Hytönen p. 040 529 6615, tuulikki.harju-hytonen@step.fi

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3397334

Laajuus

Laajuus osaamispiste: 180
Lisätietoa:
opettaja
Tuulikki Harju-Hytonen

+358405296615