Suomen kielen koulutus maahanmuuttajille

09.08.2023 — 31.05.2024
Hakuaika:
25.04.2023 — 31.03.2024
Pieksämäki
Yleissivistävä koulutus
Koulutukset maahanmuuttajille
Toteuttaja: STEP-kansanopisto
Kieli: suomi
Hinta: Mikäli koulutus on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan, siitä ei peritä maksuja. Muutoin koulutuksen hinta on 220,00 €/kk
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti maahanmuuttajille, joka on täyttänyt 17 vuotta ja kuuluu kotouttamislain piiriin. Koulutukseen voidaan valita myös muita maahanmuuttajia, jotka tarvitsevat vahvistusta suomen kieleen ja kotouttamiseen, mutta eivät kuulu kotoutumislain piiriin. Koulutukseen valittavien suomen kielen taito on tasolla 0-A2.1.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on maahanmuuttajan hyvä kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä sekä työelämä- ja yhteiskuntataitoja Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH 2022) pohjalta. Koulutuksen jälkeen maahanmuuttajalla on edellytykset jatkaa joko työelämään tai sopivaan jatkokoulutukseen. Koulutuksessa on myös luku- ja kirjoitustaidon ryhmä, jos opiskelija tarvitsee vahvistusta latinalaisen kirjaimiston osaamisessa.

Koulutuksen tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutuksen aikana opiskelijalle laaditaan yksilöity opiskelusuunnitelma. Opiskelijalle esitellään jatko-opiskelumahdollisuuksia ja häntä ohjataan sopivalle työ- tai koulutuspolulle. Koulutuksen kestoon vaikuttaa osallistujan kielitaso ja opiskeluvalmiudet.

Koulutuksessa sovelletaan oppijalähtöisiä ja käytännönläheisiä opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja. Koulutus sisältää työssäoppimista työpaikalla. Koulutukseen kuuluu myös verkko-opiskelua ja tutustumiskäyntejä. Opetus tapahtuu 15-20 hengen ryhmissä. Opiskelu on päätoimista, 25 tuntia viikossa.

Kustannukset:Mikäli koulutus on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan, siitä ei peritä maksuja. Muutoin koulutuksen hinta on 220 €/kk. Koulutuksen hinta sisältää maksuttoman aterian läsnäolopäivinä. Rahoitus täytyy selvittää TE-toimistossa tai Kelassa jo ennen opintojen alkua. Aikaisempina vuosina STEP-koulutuksella on ollut mahdollista avustaa osaa opiskelijoista kuukausimaksujen maksamisessa OPH:n opintoseteliavustuksen kautta.

 

Tällä hetkellä ryhmät ovat täynnä. Ainoastaan kotoajan ylittäneille ryhmässä on vapaita paikkoja.

 

Lisätietoa:
koulutuspäällikkö, aluejohtaja
Jari Rauhala

+358400195060