Suomen kielen koulutus maahanmuuttajille

04.03.2024 — 19.02.2025
Hakuaika:
01.01.2024 — 25.02.2024
Lapua
Valmentava koulutus
Koulutukset maahanmuuttajille
Toteuttaja: STEP-kansanopisto
Kieli: Suomi
Hinta: Maksuton, jos on kotoutumissuunnitelma, jossa suunniteltu osallistuminen kotoutumiskoulutukseen. Muuten 220€/kk
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti maahanmuuttajalle, joka on täyttänyt 17 vuotta ja kuuluu kotoutumislain piiriin. Koulutukseen voidaan valita myös muita maahanmuuttajia, jotka tarvitsevat vahvistusta suomen kieleen ja kotoutumiseen, mutta eivät kuulu kotoutumislain piiriin. Koulutukseen valittavien suomen kielen taito on tasolla 0–A1.1 ja valittavalta edellytetään latinalaisen kirjaimiston hallinta.

Koulutuksen kuvaus

KOULUTUKSEN ALOITUSAIKA MUUTTUNUT!

Alkuperäinen aloituspäivä 5.2.2024 muuttui ja koulutus alkaa maanantaina 4.3.2024

 

Koulutuksen tavoitteena on maahanmuuttajan hyvä kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä sekä työelämä- ja yhteiskuntataitoja Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH 2022) pohjalta. Koulutuksen jälkeen maahanmuuttajalla on edellytykset jatkaa joko työelämään tai sopivaan jatkokoulutukseen. Koulutuksen kielitaidon tavoitetaso on A2.2.

Koulutuksen tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutuksen aikana opiskelijalle laaditaan yksilöity opiskelusuunnitelma. Opiskelijalle esitellään jatko-opiskelumahdollisuuksia ja häntä ohjataan sopivalle työ- tai koulutuspolulle. Koulutuksen kestoon vaikuttaa osallistujan kielitaso ja opiskeluvalmiudet.

Koulutuksessa sovelletaan oppijalähtöisiä ja käytännönläheisiä opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja. Koulutus sisältää työssäoppimista työpaikalla. Opiskelu on päätoimista, 25 tuntia viikossa.

Kustannukset: Mikäli koulutus on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan, siitä ei peritä maksuja. Rahoitus täytyy selvittää TE-toimistossa tai Kelassa jo ennen opintojen alkua. Hakijat kutsutaan alkuhaastatteluun, jossa selvitetään hakijan opiskeluvalmiudet, kielitaito sekä kartoitetaan hänen luku- ja kirjoitustaitonsa. Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjeellä tai tekstiviestillä.

Lisätietoa: