Suomen kielen etäkoulutus maahanmuuttajille

08.09.2022 — 04.03.2023
Hakuaika:
30.08.2022 — 18.09.2022
Lapua
Valmentava koulutus
Koulutukset maahanmuuttajille
Toteuttaja: STEP-kansanopisto
Kieli: suomi
Hinta: Maksuton, jos on kotoutumissuunnitelma, jossa suunniteltu osallistuminen kotoutumiskoulutukseen.
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti maahanmuuttajalle, joka on täyttänyt 17 vuotta ja kuuluu kotoutumislain piiriin. Koulutukseen voidaan valita myös muita maahanmuuttajia, jotka tarvitsevat vahvistusta suomen kieleen ja kotoutumiseen, mutta eivät kuulu kotoutumislain piiriin. Koulutukseen valittavien suomen kielen taito on tasolla 0–A1.1 ja valittava osaa latinalaisen kirjaimiston.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on maahanmuuttajan hyvä kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH 2022) pohjalta. Koulutuksen jälkeen maahanmuuttajalla on edellytykset jatkaa joko työelämään tai sopivaan jatkokoulutukseen.

Koulutuksen tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutuksen aikana opiskelijalle laaditaan yksilöity opiskelusuunnitelma.

Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opintoina. Koulutus on iltakoulutusta, 10 tuntia viikossa.

Kustannukset:

Mikäli koulutus on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan, siitä ei peritä maksuja. Rahoitus täytyy selvittää TE-toimistossa tai maahanmuuttokoordinaattorin kanssa jo ennen opintojen alkua.

Hakeminen:

Hakeminen sähköisesti. Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjeellä tai tekstiviestillä.

Lisätietoa:
Koulutuspäällikkö
Anne Hautala

0404808964
opintosihteeri
Jaana Hiipakka
jaana.hiipakka@step.fi
+385401829419