Steppi hoiva-avustajaksi – hoiva-avustajaopinnot

27.03.2023 — 31.03.2024
Hakuaika:
01.02.2023 — 31.03.2023
Helsinki
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Perustutkinnot
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Valintahaastattelu: 15.03.2023
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Hinta: maksuton
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Tämä on koulutus maahanmuuttajille, jotka haluavat tehdä hoiva-avustajan työtä.

Koulutus on henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi, eli koulutuksessa opiskellaan myös suomea.

Koulutuksen kuvaus

Hoitoalalla on paljon työpaikkoja ja hoitajia tarvitaan lisää.

Hoiva-avustajan työ on auttamista. Hoiva-avustaja voi auttaa esimerkiksi iäkkäitä ihmisiä hoitokodissa. Hoiva-avustaja voi auttaa, kun iäkäs ihminen syö tai peseytyy. Hoiva-avustajan työ voi olla myös vaatehuoltoa, keittiötyötä tai siivoustyötä.

Hoiva-avustajat eivät työskentele yksin. Hoiva-avustaja ei huolehdi lääkehoidosta.

Hoiva-avustajan koulutus on nopea tie työelämään. Koulutus kestää noin 1 vuoden. Opiskelun aikana voi tehdä myös palkkatöitä.


Opinnoissa on kaksi osaa:

Puolet opinnoista: suomen kielen opiskelua (S2-opintoja) ja oppimisvalmiuksia sekä digitaitoja tukevia opintoja.

Toinen puoli opinnoista: ammatillisia opintoja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta: kasvun ja osallisuuden edistäminen ja ikääntyvien osallisuuden edistäminen.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/7381020

Tutkintonimike

Hoiva-avustaja

Laajuus

Laajuus osaamispiste: 60
Lisätietoa:
työelämäasiantuntija
Pilvi Peltola

+358401217612

Tulosta koulutuksen esite