Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

15.09.2022 — 31.05.2023
Hakuaika:
23.02.2022 — 09.09.2022
Mikkeli
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Perustutkinnot
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Osaamisalat: Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Hinta: maksuton
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Koulutus sopii perusterveydenhuollossa, ikääntyneiden palvelukodeissa ja kotihoidossa työskenteleville lähihoitajille.

Koulutuksen kuvaus

Koulutus on suunniteltu Mikkelin, Juvan ja lähialueiden ikäihmisten parissa työskentelevän henkilöstön koulutustoiveiden pohjalta.

Osaamisalaopintojen tavoitteena on syventää lähihoitajina työskentelevien ammatillista osaamista, lisätä työssä jaksamista ja hoitotyön taitoja. Opintoihin kuuluu 12 lähiopetuspäivää sisältäen asiantuntijaluentoja ja käytännön työpajapäiviä haavanhoidosta, lääkehoidosta, saattohoidosta, kliinisten hoitotaitojen käytänteistä, muistisairaiden kohtaamisesta, ravitsemusasioista, toiminnallisesta viriketyöstä ja erilaisten asiakkaiden kuten mielenterveys- ja päihdetyöasiakkaiden hoidosta.

Koulutus toteutetaan Mikkelissä Paukkulan (Suomen nuoriso-opisto) opetustiloissa. Osa koulutuspäivistä toteutetaan verkossa (Teams). Koulutus alkaa 10.5.2022, mikäli koulutukseen osallistuu vähintään 15 opiskelijaa.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/7381020

Tutkintonimike

Lähihoitaja

Lisätietoa:
Tulosta koulutuksen esite