Sosiaaali- ja terveysalan perustutkinto

25.08.2022 — 31.05.2024
Hakuaika:
28.03.2022 — 25.08.2022
Pieksämäki
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Perustutkinnot
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Hinta: maksuton
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Lähihoitaja, syvennä ammatillista osaamistasi suorittamalla toinen osaamisala
sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan tutkinnosta.

Koulutuksen kuvaus

Osaamisalaopinnot sisältävät mm. tietoa mielenterveys- ja päihdesairauksista sekä niiden hoitomenetelmistä. Opinnoissa perehdytään asiakkaiden psykososiaalisen toimintakyvyn arviointiin ja tukemiseen sekä mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämisen menetelmiin. Opinnoissa käsitellään myös kriisi- ja traumatyötä ja työntekijän jaksamista henkisesti kuormittavissa työtilanteissa.

Opetusmenetelmänä käytetään luentoja, oppi- mistehtäviä, teoriaa ja käytäntöä yhdistäviä case-tehtäviä.

Koulutuspaikkana on myös Koulutuskeskus Myötätuulen koulutustilat Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Nenonpellossa, Pieksämäellä.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/7381020

Tutkintonimike

Lähihoitaja

Laajuus

Laajuus osaamispiste: 180
Tulosta koulutuksen esite