Positiivinen ja valmentava johtaminen työyhteisön rakentajana

13.09.2022 — 30.06.2023
Hakuaika:
02.05.2021 — 30.11.2022
Verkkokoulutus
Kauppa ja hallinto
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Tutkinto: Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Hinta: 100e/ 500e
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Varhaiskasvatuksen, kasvatuksen ja ohjauksen alalla esihenkilötehtävissä toimiville.

Koulutuksen kuvaus

Positiivisen johtajuuden tavoitteena on edistää työyhteisön tuloksellisuutta hyvän työilmapiirin, vuorovaikutuksen ja valmentavan johtamisen avulla. Koulutuksen aikana saat osaamista positiivisesta johtajuudesta, henkilöstötyöstä, viestinnästä sekä haastavista henkilöstö ja asiakastilanteista. Opit toimintatapoja kannattavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen, muutoksessa johtamiseen sekä asiakastyöhön. Koulutus tarjoaa myös menetelmiä omien vahvuuksiesi tunnistamiseen sekä lähijohtajana kehittymiseen.

Koulutus tarjoaa positiivisen johtajuuden näkökulman lähijohtamiseen ja soveltuu jo pidempään esihenkilötehtävissä toimineille, mutta myös uusille esihenkilöille varhaiskasvatuksen, kasvatuksen ja ohjauksen alalla.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4685450

Laajuus

Laajuus osaamispiste: 150
Lisätietoa:
opettaja
Tuulikki Harju-Hytonen

+358405296615

Tulosta koulutuksen esite