MOD Kaustinen

04.05.2023 — 05.05.2023
Hakuaika:
09.12.2022 — 08.04.2023
Kaustinen
Kasvatus- ja ohjausala
Osaamista täydentävät koulutukset
Toteuttaja: STEP-kansanopisto
Kieli: suomi
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Koulutus on suunnattu perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja lukion opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Koulutuksen kuvaus

Moninaisuus, oivallus ja dialogi eli MOD

MOD on prosessi, joka antaa osallistujilleen sekä työvälineitä tunnistaa ja käsitellä ennakkoluuloja että ymmärrystä ja käytännön toimintatapoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. MOD on mahdollisuus tutustua niin omaan kuin muiden ajatteluun, itsestäänselvyyksiin ja pinnan alla oleviin oletuksiin.

MOD toimintatapamalli pitää sisällään viisi sisältöteemaa:
avoimuus, ihmisoikeudet, itsetuntemus, moninaisuus, normit ja syrjimättömyys sekä mukaan ottaminen ja osallisuus.

OPETTAJA
lehtori, MOD-kouluttaja Anna-Leena Klemetti-Falenius

KUSTANNUKSET
Koulutus on maksuton. Se on osa Opetushallituksen rahoittamaa hanketta "Oppivelvollisuus vai mahdollisuus?".

Lisätietoa:
koulutuskoordinaattori
Susanna Salokannel

+358401320128