Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki -tutkinnon osa (30 osp)

15.08.2023 — 24.11.2023
Hakuaika:
06.04.2023 — 01.08.2023
Ruokolahti (hybridi)
Kasvatus- ja ohjausala
Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osa
Tutkinto: Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Hinta: 150
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Kasvatus- ja ohjausalasta kiinnostuneet, alalla aiemmin työskennelleet sekä alan vaihtajat.

Koulutuksen kuvaus

Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki on Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon vuoden alussa tullut uusi tutkinnon osa. Tutkinnon osan opinnoissa perehdytään alaa koskevaan lainsäädäntöön, Suomen koulutusjärjestelmään sekä henkilökohtaisten opintopolkujen tukemiseen. Vuorovaikutustaidot, vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen sekä oppijan hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukeminen ovat vahvoja teemoja tässä tutkinnon osassa. Myös erilaiset verkostot ja moniammatillinen yhteistyö tulevat tutuksi.

Tutkinnon osa kuuluu vaihtoehtoisena tutkinnon osana suoritettaessa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalassa.

Opintoihin kuuluvan työssäoppimisjakson aikana pääset käytännössä hyödyntämään ja syventämään oppimaasi kasvatus- ja ohjaustoiminnan tehtävissä. Työssäoppimisjakso sisältää näytön. Jaksoa varten sinun tulee esittää rikostaustaote ennen opintojen alkua.

Tutkintoa määrittelee SORA- lainsäädäntö: Opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksella, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

 

Opinnot koostuvat verkkoluennoista sekä itsenäisesti suoritettavista opintotehtävistä.

Mahdollisuus S2- tukeen.

Opintojen kesto: 29.8.- 8.12.2023. Koulutuksen kesto määräytyy kuitenkin aina henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Opintojen kesto ja toteutustapa on aina yksilöllinen.

 

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/8262880

Laajuus

Laajuus osaamispiste: 30
Tulosta koulutuksen esite