Kaustisen kansanmusiikkilinja, kevät 2022

10.01.2022 — 27.05.2022
Hakuaika:
15.11.2021 — 10.03.2022
Kaustinen
Kulttuuri ja taidealat
Kansanopistolinjat
Toteuttaja: STEP-opisto
Kieli: suomi
Hinta: 1900€

Kohderyhmä

Opintoihin voivat hakeutua kaikki kansanmusiikista kiinnostuneet iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintoihin ei vaadita aiempaa kansanmusiikkitaustaa eikä pidetä pääsykokeita. Suosittelemme kuitenkin hyvää oman soittimen hallintaa ja omaksumiskykyä, sillä suurin osa opetuksesta tapahtuu ryhmässä soittaen tai laulaen.

Koulutuksen kuvaus

Tule opiskelemaan yhtyesoittoa, laulua, tanssia ja käytännönläheistä teoriaa Suomen ja sen lähialueiden kansanmusiikin historiasta.

Linjan opettajina toimivat Pilvi Järvelä (vastuuopettaja), Esko Järvelä, Maija Pokela sekä Arto Järvelä, jotka ovat kaikki kansainvälisesti menestyneitä ja ansioituneita pitkän linjan kansanmuusikoita. Mukana myös vierailevia opettajia.

Opintoihin sisältyy runsaasti soittamista ja esiintymisiä erilaisissa kokoonpanoissa. Opinnoista saat vauhtia jatko-opintoihin tai voit viettää hauskan ja kehittävän jakson opiskelujen välillä.
Koulutus on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen tai aikuiskoulutustukeen.Kysy lisää opintosetelirahoituksesta: kaustinen@step.fi.

Lisätietoa:
opettaja
Pilvi Järvelä


Tulosta