Kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon osa (25 osp)

31.10.2023 — 24.03.2024
Hakuaika:
14.06.2023 — 15.09.2023
Ruokolahti
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Perustutkinnot
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Työelämän tarpeita vastaavan osaamisen hankkiminen tai olemassa olevan osaamisen täydentäminen ei aina vaadi koko tutkinnon suorittamista. Silloin on mahdollista suorittaa tutkinnon osa perustutkinnosta mm. Kasvun ja osallisuuden edistämisen -tutkinnon osa (25 osp) sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Tämä koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat työskennellä ikäihmisten parissa.

Koulutuksen kuvaus

Kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon osan suoritettuasi osaat työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja ammattieettisten ohjeiden mukaan. Osaat suunnitella työtäsi ja tehdä yhteistyötä työryhmän kanssa. Suunnittelet, toteutat ja arvioit kasvun ja osallisuuden edistämistä. Toimit vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, edistät kasvua ja osallisuutta käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja. Osaat ohjata ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa, huolehtia asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Osaat antaa tietoa palveluista, ylläpitää turvallisuutta, työkykyäsi ja työhyvinvointiasi. Osaat arvioida ja kehittää toimintaasi.

Osoitat ammattitaitosi näytöissä käytännön työtehtävissä edistäen ikäihmisteen toimintakykyä ja osallisuutta toimimalla sosiaali- ja terveysalan eri ympäristöissä tai asiakkaan kotona lähihoitajan tehtävissä.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/7381020

Lisätietoa:
Koulutuspäällikkö
Marika Lehvonen