Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

10.08.2022 — 31.05.2024
Hakuaika:
20.09.2021 — 31.01.2023
Kaustinen
Kasvatus- ja ohjausala
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Tutkinto: Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Osaamisalat: Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala,Perhepäivähoidon osaamisala, Perhepäivähoidon osaamisala
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Hinta: 450, oppisopimus maksuton
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Koulunkäynnin ohjaajan ja perhepäivähoitajan työstä kiinnostuneille

Koulutuksen kuvaus

Koulunkäynninohjaajana autat ja tuet oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Työssäsi tuet oppilaan itsenäistymistä ja oppimiskykyä.

Perhepäivähoitajana toimit lasten perushoidon ja varhaiskasvatuksen parissa. Työssäsi huolehdit lasten monipuolisesta ravinnosta, levosta, liikunnasta ja päivärytmistä turvallisessa, kodinomaisessa ympäristössä.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen.
Koulutus sisältää käytännön työtehtäviä, tiedon ja taidon hankkimista sekä itsenäisesti että lähiopetuspäivinä.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/5116903

Laajuus

Laajuus osaamispiste: 150
Lisätietoa:
opettaja
Maarit Myllymäki

+358400902165
Kaustinen Opintotoimisto
opintotoimisto.kaustinen@step.fi