Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

15.09.2022 — 31.12.2023
Hakuaika:
20.12.2021 — 31.12.2022
Lapua
Kasvatus- ja ohjausala
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Tutkinto: Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Osaamisalat: Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Hinta: 450 €
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto soveltuu alalle aikoville tai niille, joilla on jo aiempaa koulutusta ja työkokemusta ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä.

Koulutuksen kuvaus

Alalla tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto antaa sinulle osaamista toimia moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä tietoa yhteiskunnan palvelujärjestelmien toiminnasta.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/5116903

Tutkintonimike

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Laajuus

Laajuus osaamispiste: 150
Lisätietoa:
opinto-ohjaaja
Elina Ketola

+358403553035
opettaja
Päivi Vähäpesola
paivi.vahapesola@step.fi
+358447566023