Hoiva-avustaja

12.09.2023 — 31.05.2024
Hakuaika:
16.04.2022 — 30.10.2023
Järvenpää
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Perustutkinnot
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Hinta: Maksuton
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Hoiva-alan avustavista tehtävistä kiinnostuneet.

Koulutus toteutetaan iltaopetuksena.

Koulutuksen kuvaus

Hoiva-avustaja tekee töitä ikääntyneiden tai vammaisten asiakkaiden kanssa.

Koulutus sopii sinulle, joka haluat nopeasti työelämään tekemään merkityksellistä työtä asiakkaita avustaen.

Koulutus toteutetaan iltaopetuksena.

Koulutuksen aikana suoritetaan kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta: Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen.

Hoiva-avustajan työhön kuuluvat erilaiset avustavat tehtävät asukkaiden arjessa ja perushoidossa, esimerkiksi avustaminen ruokailussa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa, viriketoiminnassa, keittiössä ja puhtaanapidossa.

Työ on ihmisläheistä työtä ja siinä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Hoiva-avustajat eivät työskentele yksin työvuorossa eivätkä vastaa lääkehoidosta.

Työllistyminen: Hoiva-avustajan koulutuksen suorittaneena ammattilaisena työskentelet avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa.
Hoiva-avustajan koulutuksen kautta voit jatkaa kouluttautumista lähihoitajaksi suorittamalla sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon.

Koulutuksen sisältö:
Kasvun ja osallisuuden edistäminen:
- ammatillinen vuorovaikutus
- avustaminen ja apuvälineiden käyttö
- palvelujärjestelmän tunteminen
- turvallisuus asiakastyössä
- kodinhoito ja ravitsemuksen järjestäminen
- hygienia- ja aseptinen osaaminen
- ensiaputaidot.
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen:
- eettisten periaatteiden noudattaminen ikääntyvien hoidossa
- ikääntymismuutosten tunteminen
- iäkkään ihmisen mielekkään arjen edistäminen
- toimintakyvyn tukeminen
- voimavarakeskeisten ja osallistavien menetelmien käyttö
- muistisairaan ihmisen avustaminen arjessa
- saattohoidon periaatteiden noudattaminen.

Pääsyvaatimukset: Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä valmiuksia vuorotyöhön.
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen taito, jolla pärjää arjen vuorovaikutuksessa ja osaa lukea ja kirjoittaa. Suomen kielen taitoa vahvistetaan opintojen aikana.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/7381020

Laajuus

Laajuus osaamispiste: 60
Lisätietoa:
lehtori, opinto-ohjaus
Riikka Tassi

+358449063233