Elämyksellisen vastuullisuuden tekijäksi

22.09.2022 — 04.05.2023
Hakuaika:
11.05.2022 — 20.08.2022
Verkkokoulutus
Matkailuala
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Tutkinto: Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Hinta: 500e / oppisopimuskoulutuksena 100€
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Matkailualan ja palvelualan yrittäjät, jotka ovat kiinnostuneita elämyksellisyydestä ja vastuullisuudesta.

Koulutuksen kuvaus

STEP-ammattiopisto on tuottanut uuden koulutustuotteen yhteistyössä Mood of Finlandin Anu Nylundin ja Tarinakoneen Anne Kalliomäen kanssa. Koulutuksessa suoritettaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto ja suuntaudutaan vastuullisen matkailun kehittämiseen, brändin rakentamiseen ja tarinalähtöiseen palvelumuotoiluun.

Tutkinnon suorittaja kehittää, päivittää ja uudistaa liiketoimintaansa huomioiden tämän ajan ja tulevaisuuden vaatimukset vastuulliselle matkailulle. Visit Finlandin hallinnoima Sustainable Travel Finland -ohjelma ohjaa yrityksiä jatkuvaan vastuulliseen toiminnan kehittämiseen ja nämä teemat kulkevat tämän koulutuksen kehittämisen työkaluina.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3397334

Laajuus

Laajuus osaamispiste: 180
Lisätietoa:
opettaja
Tuulikki Harju-Hytonen

+358405296615
asiakkuuspäällikkö
Mirkka Aivelo
mirkka.aivelo@step.fi
+358447124970
Tulosta koulutuksen esite